Energetika
Údržba

Uchopte energetiku strategicky

Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s elektroinštaláciami výrobných hál a firemných priestorov. Tieto znalosti aplikujeme na projekty, ktoré zefektívnia prevádzku a majú pozitívny vplyv na životné prostredie. 

Našu expertízu ponúkame aj pre domácnosti či firmy, ktoré aktuálne nepoužívajú obnoviteľné zdroje – fotovoltické systémy, ale chceli by byť na ne pripravení do budúcnosti.

Do našich realizácií prinášame inovatívne riešenia, ktoré dotvárajú celkový pozitívny dojem z našej práce. 

 

 

Moderné energetické riešenia

Inovačné procesy v energetike

Pri návrhu projekčnej dokumentácie kladieme vysoký dôraz na bezpečnosť a dodržiavanie technických štandardov. Využívame viaceré softvérové výpočtové nástroje pre korektný návrh dimenzovania káblových vedení a skratových pomerov. Detailnú projektovú dokumentáciu tvoríme v softvérovom prostredí EPLAN Electric P8.

Údržba existujúcich systémov

Investovali ste v minulosti do obnoviteľných zdrojov, ale už vám staré riešenie nestačí? Pomôžeme vám s údržbou staršieho systému, alebo jeho vylepšením na aktuálne štandardy.

Audit existujúcich systémov: Pozrieme sa na vašu elektráreň a navrhneme vylepšenia, ktoré zvýšia jej kapacitu a efektivitu čo najjednoduchšie.

Údržba: Postaráme sa o pravidelnú údržbu a skontrolujeme či váš systém spĺňa všetky právne normy.

Rozšírenie kapacity: Rozšírime a zmodernizujeme vašu existujúcu solárnu elektráreň.

Ukážka našich prác

Vieme zabezpečiť

  • Elektroinštalačné práce: Práca s nízkym aj vysokým napätím, inštalácia rozvodov zariadení či iného elektrotechnického vybavenia.
  • Projektové riadenie: V rámci riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov a skúseností.
  • Projekčná dokumentácia pre všetky úrovne projektov. Zahŕňa podklady pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačné projekty a projekty skutočného vyhotovenia.
  • Komplexné odborné prehliadky a skúšky (revízne správy) elektrických zariadení.
  • Údržba a kontrola stavu zariadení a siete
  • Zákazková výroba rozvádzačov a obnova starých rozvodní
  • Stavba transformačných staníc: Kompletný servis od konzultácie cez vypracovanie projektu, dodávku, montáž a vykonanie potrebných skúšok.
  • Zabezpečenie materiálu: Venujeme sa tiež obchodu s dielmi, vrátane dopravy, vykládky, všetko s potrebnými certifikátmi.
  • Elektrický inžiniering: Projektovanie systémov, realizačná dokumentácia, koordinácia projektov a výstavby.