Energetika
Údržba

Máme dlhoročné skúsenosti

Naši odborníci majú dlhoročné skúsenosti s elektroinštaláciami výrobných hál a firemných priestorov. Našu expertízu ponúkame aj pre projekty, ktoré aktuálne nepoužívajú obnoviteľné zdroje, ale chceli by na ne byť pripravení do budúcnosti.

 

Údržba existujúcich systémov

Investovali ste v minulosti do obnoviteľných zdrojov, ale už vám staré riešenie nestačí? Pomôžeme vám s údržbou staršieho systému, alebo jeho vylepšením na aktuálne štandardy.

Audit existujúcich systémov: Pozrieme sa na vašu elektráreň a navrhneme vylepšenia, ktoré zvýšia jej kapacitu a efektivitu čo najjednoduchšie.

Údržba: Postaráme sa o pravidelnú údržbu a skontrolujeme či váš systém spĺňa všetky právne normy.

Rozšírenie kapacity: Rozšírime a zmodernizujeme vašu existujúcu solárnu elektráreň.

Ukážka našich prác

Vieme zabezpečiť

  • Elektroinštalačné práce: Práca s nízkym aj vysokým napätím, inštalácia rozvodov zariadení či iného elektrotechnického vybavenia.
  • Stavba transformačných staníc: Kompletný servis od konzultácie cez vypracovanie projektu, dodávku, montáž a vykonanie potrebných skúšok.
  • Zabezpečenie materiálu: Venujeme sa tiež obchodu s dielmi, vrátane dopravy, vykládky, všetko s potrebnými certifikátmi.
  • Elektrický inžiniering: Projektovanie systémov, realizačná dokumentácia, koordinácia projektov a výstavby.
  • Projektové riadenie: V rámci riadenia projektov uplatňujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov a skúsenosti.

BASF, Harjavalta, Fínsko

Osvetlenie novovybudovaného závodu BASF 

(2021)

Rozsah prác:

  • montáž káblových žľabov a podružného montážneho materiálu
  • inštalácia svietidiel
  • ťahanie a zapájanie káblov