Fotovoltika pre firmy
Fotovoltika pre domácnosti
Dotácie na fotovoltiku
Servis a údržba fotovoltiky

Chcete nájsť skrytý potenciál vo Vašej streche?

Fotovoltická elektráreň je logický spôsob, ako dosiahnuť dlhodobé úspory.

Fotovoltika je pre firmy veľmi významný nástroj, ktorý sa môže odzrkadliť napr. v nižších prevádzkových nákladoch a zlepšiť tak celkovú finančnú výkonnosť spoločnosti, alebo to môže pritiahnuť novú klientelu, ktorá je citlivá na ekologické otázky. Firma môže toto rozhodnutie, investovať do zelenej energie, využiť ako súčasť svojho marketingového posolstva.

Chcete mať energie pod kontrolou a spotrebovať iba to, čo si vyrobíte?

Chcete dosiahnúť menší environmentálny odtlačok a znížiť tak emisie skleníkových plynov a iných znečisťujúcich látok?

Fotovoltika pre všetky firmy

Uvažujete o projekte, ktorý zvýši Vašu energetickú nezávislosť?

Zabezpečujeme všetky konzultačné, projektové a inžinierske kroky s administratívnou i dotačnou podporou, potrebné pre Vašu vlastnú fotovoltickú elektráreň. Pomôžeme Vám získať vlastný zdroj čistej energie a znížiť Vašu uhlíkovú stopu.

Preskúmame a zanalyzujeme Vašu spotrebu a strechu, pripravíme projektovú dokumentáciu, vypočítame návratnosť investície a zabezpečíme komunikáciu s úradmi. Prevedieme Vás svetom dotácií, vďaka ktorým sa Vám investícia vráti už za niekoľko rokov.

Naše služby v oblasti fotovoltiky pre firmy

Či už to nazývate čistou energiou, zelenou energiou, solárnou energiou alebo energiou z obnoviteľných zdrojov, v Energovision uľahčujeme celý proces.

Naša fotovoltika je komplexné energetické riešenie pre Vaše podnikanie, ktoré pomôže dosiahnuť energetické úspory a čiastočnú energetickú sebestačnosť.

 

Konzultácia

Prvotný obraz ponúka profil spotreby firmy v 15 minútových intervaloch. Udáva detailnejšiu informáciu o dennom vývoji spotreby a jej rozložení v čase.

Na základe získaných údajov vyberieme vhodnú voľbu, ktorá bude spĺňať energetické požiadavky a to s ohľadom na stav strechy a možnosti umiestenia.

Analýzou posúdime 

 • technické a ekonomické ukazovatele firmy,
 • zohľadníme ciele a vízie, ktoré chce firma dosiahnuť.

V tomto kroku realizujeme obhliadku budovy, pri ktorej zhodnotíme technický stav a možnosti strechy.

Návrh

Na základe analýzy spotreby navrhneme optimálnu veľkosť fotovoltického systému, ktorý pokryje potreby firmy a znižuje závislosť od elektrickej siete. Kladieme vysoký dôraz na dôkladne spracovaný návrh, pretože je dôležitým krokom pre úspešné zrealizovanie projektu.

Návrh ponúka

 • rozloženie panelov,
 • optimálny sklon,
 • možnosti umiestnenia fotovoltických panelov.

Ucelená návrhová analýza pozostáva aj z porovnávania prínosu optimálneho a maximálneho inštalovaného výkonu. Posudzujeme pri tom ekonomiku investície do projektu, úspory na energii a návratnosť projektu. Pre všetky čiastkové časti projektu navrhneme i predpokladaný harmonogram.

Prefinancovanie

Vytvoríme finančný plán, ktorý bude zohľadňovať náklady na nákup, inštaláciu a údržbu fotovoltického systému.

Možnosti financovania 

 • úvery,
 • lízingy,
 • granty.

V prípade potreby, dokážeme našim klientom zabezpečiť 100% prefinancovanie celého projektu, ktoré sa následne spláca z dosiahnutých úspor.

 

Administratívne zabezpečenie

Zabezpečíme komplexnú administratívnu podporu

 • komunikácia s distribučnou spoločnosťou,
 • riešenie požiadaviek stavebného úradu,
 • zabezpečenie stavebného povolenia, v rámci ktorého vyriešime statický posudok a PBS,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie na všetkých stupňoch – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, realizačná projektová dokumentácia, prevádzková dokumentácia a dokumentácia skutočného prevedenia,
 • vypracovanie revíznej správy,
 • a náročnú technickú agendu, ktorá je spojená s finalizovaním pripojenia lokálneho zdroja.

 

U nás na tom pracuje viacero ľudí súbežne, je dôležité, aby všetky kroky boli vykonané správne a v súlade s predpismi.

Jednou z našich výhod je okrem komplexnej štúdie a simulácie rozloženia panelov v reálnej prevádzke znalosť energetickej legislatívy a procesov pripojenia. V poslednom roku sa navyše zmenili aj požiadavky stavebných úradov a orgánov, ktoré vydávajú potrebné súhlasy. Toto všetko prechádzame spolu s klientom v rámci projektu až do úspešného konca.

Realizácia

Súčasťou našej ponuky fotovoltického riešenia na kľúč je aj výber inovatívnej technológie od popredných dodávateľov a samotná výstavba zariadenia v tej najväčšej kvalite.

Pri výbere komponentov si dáme záležať, keďže majú vplyv na výkonnosť, životnosť a bezpečnosť celého systému. V našej ponuke sa nachádzajú komponenty, ktoré na fotovoltickom trhu vyberáme od popredných výrobcov so značkami kvality, s ktorými udržiavame vynikajúce vzťahy.

Servis

Vo finálnych fázach projektu riešime oficiálne spúšťanie fotovoltického zariadenia.

Je dôležité správne uviesť zariadenie do prevádzky, aby bol systém optimalizovaný na dosahovanie maximálneho výkonu a zabezpečili tak požadovanú životnosť.

V tomto kroku odporúčame klientom, aby vykonávali dôkladné kontroly, ktoré umožňujú rýchlejšie identifikovanie problémov alebo porúch.

Služby +

S našimi partnermi vieme klientom zabezpečiť povinnosti, ktoré sú s lokálnym zdrojom spojené.

 

 • povinné nahlasovanie údajov na OKTE – reportovanie je založené na mesačnej alebo dennej báze, pri ktorom sa automatický systém postará o všetky kroky a ušetrí čas,
 • ESG reporting – vypracovanie tohto dokumentu je náročná úloha sprevádzaná legislatívnymi podmienkami a príslušnou metodikou,
 • využitie PPA (Power Purchase Agreement) na odkup elektrickej energie z fotovoltickej elektrárne.

Ukážka našich prác

Ako to prebieha?

 • Náš expert s Vami spraví vstupný rozhovor, v ktorom zistí Vaše potreby a špecifiká Vášho podnikania – prípadne plány do budúcnosti a iné.
 • Prídeme sa pozrieť na Vašu budovu a zhodnotíme technické možnosti strechy. Tiež spravíme potrebné merania a fotodokumentáciu, aby sme mali čo najpresnejšie podklady na vypracovanie projektu.
 • Podľa Vašich možností a očakávaní navrhneme riešenie obnoviteľných zdrojov, ktoré prinesie čo najväčší úžitok s čo najkratšou návratnosťou.
 • Po schválení projektu Vám pomáhame pri každom administratívnom kroku – od statického posudku, až po riešenie pripojenia do distribučnej siete.
 • V dohodnutý deň Vám prídeme zrealizovať fotovoltické zariadenie, vrátane všetkých podporných systémov.
 • Po finalizácii fotovoltického zariadenia, sa postaráme o pravidelný servis a kontrolu zariadenia (ideálne každé 2 roky).

Chcete aby sa Vaša strecha pýšila?

Investujte do dlhodobej úspory a vyrábajte si vlastnú energiu.

Projektom fotovoltického zariadenia Vás prevedieme od začiatku do konca. Nič ďalšie neriešite.

Čo pre Vás urobíme

Analýza využiteľnosti: Porozprávame sa o Vašej spotrebe, využití elektrickej energie (kúrenie, ohrev vody, spotrebiče) a zistíme aký potenciál je vo Vašej streche.

Návrh riešenia: Vyberieme najvhodnejšie technológie a pripravíme projekt, ktorý bude finančne výhodný a dlhodobo úsporný.

Vyriešime dotáciu: Všetky potrebné dokumenty pripravíme a podáme žiadosť o finančný príspevok.

Realizácia: Postaráme sa takmer o všetko – od podpory pri administratíve až po montáž a zapojenie priamo na mieste.

Ukážka našich prác

Ako to prebieha?

 • Náš expert s Vami spraví vstupný rozhovor, v ktorom zistí Vaše energetické potreby, či špecifiká spotreby energie, aby sme mohli navrhnúť fotovoltiku na mieru.
 • Prídeme sa pozrieť na Vašu nehnuteľnosť a zhodnotíme technické možnosti. Spravíme potrebné merania a fotodokumentáciu, aby sme mali čo najpresnejšie podklady na predostrenie Vašej cesty k zelenej energií.
 • Podľa Vašich možností a očakávaní Vám navrhneme fotovoltické riešenie, ktoré prinesie čo najväčší úžitok s čo najkratšou návratnosťou.
 • Po schválení projektu Vám pomáhame pri každom kroku, ktoré sú potrebné z hľadiska administratívnej komunikácii s distribučnou spoločnosťou, až do konca celého procesu.  
 • V dohodnutý deň Vám prídeme zrealizovať fotovoltické zariadenie.
 • Po inštalácii príde náš revízny technik, ktorý skontroluje, zapojí a otestuje funkčnosť celého systému a na základe meraní Vám odovzdá revíznu správu. Vysvetlí Vám, ako sa o novú fotovoltiku starať. 
 • Oficiálne Vám spustíme fotovoltiku a hneď začínate šetriť.
 • Postaráme sa o pravidelný servis a kontrolu fotovoltického zariadenia, aby bolo vždy optimalizované. 

Financovanie pre domácnosti

Využite financovanie pre Vašu fotovoltiku zvýhodneným Úverom #premodruplanetuTB od Tatra banky bez poplatku, s úrokovou sadzbou len 5,99 % ročne.

Navrhneme Vám fotovoltické zariadenie tak, aby ste ho dokázali financovať z budúcich úspor.

Zelená domácnostiam

Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a oslovte nás už dnes. SIEA oficiálne spustila svoj systém na registráciu dotácie na fotovoltaiku. Svojim klientom ponúkame komplexné riešenie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a dôležitým benefitom je, že Vám pomôžeme s vyriešením dotácie. Naši klienti majú istotu, že poukážku získajú medzi prvými.

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku už dnes » 

Získajte dotáciu zo Zelená domácnostiam s nami.

 1. Vyplňte nám kontaktný formulár.
 2. Na základe získaných údajov Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
 3. Ak budete s cenou súhlasiť, podáme žiadosť distribučnej spoločnosti a vyriešime všetky administratívne úkony.
 4. Pripravíme dokumentáciu potrebnú pre uznanie dotácie a zašleme žiadosť o poukážku.
 5. Fotovoltiku nainštalujeme a hneď si vyrábate energiu pre svoju domácnosť.

Zelené dotácie

Nenechajte si újsť príležitosť získať štátnu dotáciu!

Nie sme iba dodávateľ technológie, ale Váš partner v celej ceste k udržateľnosti. Sme tu, aby sme Vám uľahčili byrokratické úkony spojené so žiadosťou o dotáciu.

Kontaktujte nás a spolu objavíme výhody fotovoltiky.

 

 

Prehľad dotačných projektov

Fotovoltické riešenia sú viac cenovo dostupné než kedykoľvek predtým aj vďaka dotáciám, ktoré zabezpečíme za Vás.

Sme presvedčení, že fotovoltické zariadenie je významným prínosom pre Váš energetický mix.

Odbremeníme Vás od byrokratickej záťaže a administratívne spracujeme všetky legislatívne povinnosti, vrátane získania dotácie a navyše sme pripravení Vám pomôcť s financovaním.

Verím, že naša spolupráca môže viesť k významným benefitom pre Vašu domácnosť i spoločnosť.

Poďte do toho s nami!

Zelená domácnostiam

Základný príspevok je 500 € na každý kWp inštalovaného výkonu panelov . Ak Vaša domácnosť spotrebuje do 3 000 kWh elektriny ročne, príspevok môžete čerpať max. na 3 kWp (tj. 1 500 €).

Pri spotrebe nad 3 000 kWh ročne môžete získať dotáciu až na 7 kWp (tj. 3 500 €). Budete to však musieť dokladovať faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie (rok 2022).

Navyše, k príspevku môžete získať 15% bonus, ak:

 • vďaka inštalácii fotovoltického systému prestanete vykurovať tuhým palivom,
 • alebo bývate v obci v oblasti riadenia kvality ovzdušia, zoznam je dostupný na webe SHMÚ

Dôležité je podotknúť, že 15% dostanete aj v tom prípade, ak spĺňate obe podmienky.

Výška max. dotačného príspevku 

 • spotreba do 3 000 kWh ročne1 500 EUR (vrátane 15% zvýhodnenia 1 725 EUR)
 • spotreba nad 3 000 kWh ročne3 500 EUR (vrátane 15% zvýhodnenia 4 025 EUR)

O dotáciu Zelená domácnostiam môžete žiadať pre fotovoltiku s výkonom panelov až do 10,8 kWp. Dostanete však max. toľko ako na 7 kWp fotovoltiku. Nad 10,8 kWp dotáciu čerpať nemôžete.

Dotácia aj pre bytové domy 

Zmeny v rámci programu dotácií Zelená domácnostiam sa dočkali aj bytové domy.

Peňažný príspevok pri bytovom dome môžete získať 500 € na každý kWp výkonu panelov, pri max. výkone 1 kWp na každý byt. Aj v tomto prípade platí limit 10,8 kWp na celý fotovoltický systém.

S bytovým domom môžete takisto získať 15 % navyše.

Výška príspevkov na fotovoltiku pre bytové domy

 • sadzba za 1kWp je 500 EUR
 • sadzba vrátane 15% zvýhodnenia je 575 EUR/kWp

Zelená podnikom

SIEA vyhlásila pilotný projekt Zelená podnikom vďaka ktorému budú môcť podniky získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc EUR na vypracovanie energetického auditu a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Výzva vhodná pre mikro, malé a stredné podniky podnikajúce v akomkoľvek sektore (okrem poľnohospodárstva), ktoré nemali možnosť zapojiť sa do klasických výziev na obnoviteľné zdroje

Podniky budú môcť požiadať o finančnú pomoc na:

 • tepelné čerpadlá všetkých typov
 • fotovoltické systémy
 • slnečné kolektory
 • veterné turbíny

Malo by sa jednať o grant vo forme poukážok cez schému de minimis. Intezita pomoci môže predstavovať max. 35% na oprávnené aktivity a max. 45% na energetický audit

Efektívne fotovoltické zariadenie.

Efektívne fotovoltické zariadenie

Účinnosť hrá dôležitú úlohu pri prevádzke fotovoltického systému. Na zabezpečenie optimálneho výnosu z jednotlivých solárnych panelov je nevyhnutná pravidelná údržba. Aj keď sú fotovoltické systémy vo všeobecnosti nenáročné na údržbu a môžu bez problémov fungovať roky, ide predsa o elektrický systém.

Aby Vaše fotovoltické zariadenie fungovalo efektívne, odporúčame každoročný servis, aby ste sa uistili, že systém je udržiavaný v plnom prevádzkovom stave, a že sa identifikujú a vyriešia všetky chyby alebo výpadky. Vďaka nášmu tímu môžeme zaistiť, že fotovoltika na Vašej nehnuteľnosti bude efektívna roky a roky – aj keď sme ju nerealizovali.

Ukážka našich prác

Služby záručného i pozáručného servisu a údržby fotovoltického zariadenia

Chceme poskytovať tie najlepšie služby, preto si vážime každého, kto si na ceste za udržateľnými riešeniami vyberie nás.

Snažíme sa služby neustále zlepšovať, aby sa klienti na nás mohli spoľahnúť aj v núdzových situáciách. Navrhli sme program servisu pre fotovoltické elektrárne, ako kľúčový nástroj pre vždy optimalizované a dlhodobo funkčné zariadenie.

Servisný program

Monitoring a vzdialená pomoc

Sledujeme funkčnosť elektrárne, jej množstvo a efektivitu vyrobenej energie a podľa potreby optimalizujeme nastavenia systému.

Zabezpečujeme telefonickú produktovo-technickú podporu. Ak závada pretrváva, a nie je možné ju odstrániť na diaľku, náš technik si s klientom dohodne obhliadku a navrhne potrebné kroky.

Dostupnosť služby 

Každý deň 24/7

Poskytovanie služby 

Dištančne/Lokálne

Servisná prehliadka technológie a revízne správy

V prípade mimoriadnej udalosti v najkratšom možnom čase navrhneme vhodné riešenie a vykonáme potrebnú nápravu systému, ak je krytý zárukou.

Vypracovávame revízne správy podľa platných noriem pre inštalované technológie.

Dostupnosť služby 

Každý deň 24/7

Poskytovanie služby 

Lokálne

V rámci servisného zásahu kompletne zabezpečíme

 • kontrolu funkčnosti systému,
 • kontrolu vzdialeného monitorovacieho dispečingu,
 • kontrolu rozvádzača pre fotovoltické zariadenie,
 • kontrolu DC a AC častí systému (premeranie stringov),
 • kontrolu modulov termokamerou,
 • kontrolu mechanických častí systému FVZ.

Údržba panelov

Udržiavanie panelov je nevyhnutné pre optimálnu funkčnosť a výkon fotovoltickej elektrárne. Údržba panelov zahŕňa zabezpečenie úplného vyčistenia a údržby všetkých vonkajších častí zariadenia. Vďaka našej pravidelnej údržbe panelov si klient môže byť istý, že zariadenie bude v optimálnom stave a dosiahne dlhodobo udržateľnú prevádzku.

Služba zahŕňa:

 • servisnú správu s podrobnosťami o stave systému a prípadných opravných prácach,
 • vizuálnu kontrolu systému (celého fotovoltického zariadenia, montážnej konštrukcie a kabeláže).

Dostupnosť služby 

Každý deň 24/7

Poskytovanie služby 

Lokálne

Renovácia fotovoltického systému

Prinášame starým fotovoltickým systémom nový začiatok. V určitom okamihu začnú aj tie najlepšie fotovoltické systémy starnúť. Vďaka efektívnej renovácií však môžete jednoducho a rýchlo obnoviť maximálny výkon svojich fotovoltických systémov.

Dostupnosť služby

Na vyžiadanie

Poskytovanie služby

Lokálne