Obnoviteľná energia

Ekonomicky a ekologicky výhodne riešenia

  • Fotovoltické elektrárne na kľúč pre domácnosť
  • Fotovoltické elektrárne na kľúč pre firmu
  • Servis a údržba fotovoltického zariadenia

Špecializujeme sa na návrh a realizáciu fotovoltických systémov, ktoré spĺňajú jedinečné potreby našich klientov.

Projektom fotovoltického zariadenia Vás prevedieme od začiatku do konca. Nič ďalšie neriešite.

Energetika

Služby a produkty pre oblasť NN, VN

  • Elektroinštalačné práce
  • Projekčná dokumentácia 
  • Komplexné odborné prehliadky a skúšky (revízne správy)
  • Údržba a kontrola stavu zariadení a siete
  • Zákazková výroba rozvádzačov a obnova starých rozvodní
  • Stavba transformačných staníc
  • Elektrický inžiniering

Zastrešíme pre Vás služby v oblasti energetiky – montáže, kontroly, dokumentáciu alebo projektové riadenie aj mimo obnoviteľných zdrojov.

Referencie

Pozrite si naše dokončené realizácie pre väčších aj menších klientov

Sme tu pre vás
od roku 2020

Od zabezpečenia elektroinštalácií pre veľké výrobné haly doma i v zahraniči, sme sa postupne vyprofilovali na spoločnosť venujúcu sa obnoviteľnej energií – fotovoltike. Preto rozumieme Vašim energetickým potrebám a vieme pripraviť projekty tak, aby ste šetrili už dnes – a zároveň Vám technológia slúžila desaťročia.

Udržateľná budúcnosť je možná len so správnou technológiou a zdrojmi, preto sa špecializujeme na návrh a realizáciu fotovoltických systémov, ktoré spĺňajú jedinečné potreby našich klientov.

Fotovoltické systémy sú považované za čisté a trvalo udržateľné zdroje energie. Ide o investíciu s nízkym rizikom a istou návratnosťou.

Chcete vyrábať vlastnú zelenú energiu? Chcete výrazne zredukovať náklady na energie? Chcete fungovať ekologickejšie? Chcete ušetriť v horizonte rokov desiatky až státisíce EUR? 

Premeňte s nami Vašu víziu na realitu.

0
kg ušetrených emisií CO2 každý rok
0
spokojných klientov
0
MW výroby v našej správe

My v médiách

Rozhovor s FORBES

Zelené riešenia sú na Slovensku pomerne silnou témou. Ľudia si začínajú uvedomovať, že investícia do obnoviteľných zdrojov energie je dlhodobé opatrenie, ako sa vyhnúť drahým energiám aj v budúcnosti. Nehovoriac o kroku smerom k spoločensky zodpovednému a udržateľnému rozvoju. Vieme, že obnoviteľné zdroje prispievajú k ochrane životného prostredia, zlepšujú kvalitu života a budujú našu udržateľnú budúcnosť.

Článok v TREND

Čo je dôležité pochopiť o Vašom energetickom hospodárstve z pohľadu ESG a nefinančného reportingu?

Je kľúčové vnímať energie nie len z hľadiska riadenia a optimalizácie jej spotreby, ale tiež znižovania negatívnych, vedľajších dopadov, ako sú napr. emisie skleníkových plynov a iné. A aby ste efektívne plnili environmentálne ciele ESG, potrebujete si vybrať zdroj, ktorý pri výrobe energie produkuje čo najmenšie množstvo CO2.

V článku ponúkame príklad firmy, ktorá sa rozhodla investovať do fotovoltiky. Rovnako dôležité je sledovať výšku investície, potenciál návratnosti a z hľadiska ESG aj to, či a ako realizácia investície ovplyvní napríklad pôdu, vodu či biologickú rozmanitosť.

Financovanie pre domácnosti

Využite financovanie pre Vašu fotovoltiku zvýhodneným Úverom #premodruplanetuTB od Tatra banky bez poplatku, s úrokovou sadzbou len 5,99 % ročne.

Navrhneme Vám fotovoltické zariadenie tak, aby ste ho dokázali financovať z budúcich úspor.

Naši partneri