Flexibilita mladej spoločnosti
so skúsenosťami trhového lídra

Spoločnosť Energovision začala svoju cestu v energetickom odvetví s ambíciou pretvárať svet energetiky v domácich projektoch i v spoluprácach za hranicami. Sústredením sa na tradičné energetické riešenia, sme si vybudovali silný základ odborných znalostí a skúseností, ktoré nás postavili na čelo odvetvia. Naši klienti boli častokrát vydaní na milosť a nemilosť cien energií, a my sme sa rozhodli zmeniť to. Presunuli sme svoj fokus na smart-energetické riešenia, pod ktoré spadajú obnoviteľné zdroje – fotovoltika. Táto zmena bola nielen reakciou na meniace sa trhové požiadavky, ale aj našim prejavom záväzku k ochrane životného prostredia a podpore udržateľnej budúcnosti.
0
kg ušetrených emisií CO2 každý rok
0
spokojných klientov
0
MW výroby v našej správe

Na slovenský fotovoltický trh prinášame úplne iný prístup k energetike a jej riadeniu spolu s moderným energetickým manažmentom. Vďaka tomu flexibilne reagujeme na akékoľvek požiadavky klienta a rovnako i na nestálosť trhu.

Pripravujeme systémy obnoviteľnej energie, ktoré vracajú kontrolu nad energiami naspäť do rúk domácnostiam i firmám.

Spojte sa
s našim tímom

Obchodné oddelenie
obchod@energovision.sk
Marketingové oddelenie
marketing@energovision.sk
Servisné oddelenie
servis@energovision.sk
Informačné oddelenie
info@energovision.sk
Nákupné oddelenie
nakup@energovision.sk
Účtovné oddelenie
faktury@energovision.sk

Rýchly rast na pevných základoch

Q2 2020
Po mnohých rokoch skúseností v elektrotechnike začíname s vlastnými projektami.
Q4 2020
Prvé úspechy doma aj v zahraničí
Q1 2021
Nadväzujeme medzinárodnú spoluprácu s BASF, a pracujeme vo fínskej Harjavalta na inštalácií vonkajšieho osvetlenia
Q2-4 – 2021
Špecializujeme sa na obnoviteľné zdroje a rýchlo získavame popredné miesto na trhu
H1 2022
Posilňujeme tím a obnoviteľné zdroje sa stávajú hlavnou činnosťou Energovision
H2 2022
Otvárame prvý showroom v bratislavskom New Living Center
H1 2023
S rastúcou energetickou nestabilitou sa zameriavame na podniky a pomáhame im optimalizovať výrobu a spotrebu energie

Energovision ako stabilný partner

Naše know-how si budujeme aj pomocou silných partnerov a neustálou edukáciou nášho odborného tímu. Sledujeme najnovšie trendy a inovácie vo fotovoltickom odvetví, vďaka čomu ponúkame moderné a efektívne riešenia.

Jednou z našich výhod je, okrem komplexnej štúdie a simulácie rozloženia panelov v reálnej prevádzke, znalosť energetickej legislatívy a procesov pripojenia. V poslednom roku sa navyše zmenili aj požiadavky stavebných úradov a orgánov, ktoré vydávajú potrebné súhlasy, takže toto všetko spolu s klientom prechádzame v rámci projektu až do úspešného konca.

Nepodceňujte výber zhotoviteľa fotovoltického zariadenia. S nami máte istotu stabilného partnera.

Platinová medaila za udržateľnosť

Náš aktívny prístup k sociálnej a ekologickej zodpovednosti a trvalej udržateľnosti ocenila platinovou medailou za rok 2023 pre firmu  Energovision s.r.o. aj renomovaná nezávislá ratingová agentúra EcoVadis. Skóre 83 bodov zo 100 je najlepším výkonom spoločnosti a potvrdili sme tak svoju pozíciu v Top 1% firiem, ktoré organizácia hodnotika.

Toto verejné uznanie skutočnosti, že udržateľnosť v ochrane životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv i etický prístup k podnikaniu a práci predstavujú jeden zo základných pilierov našej filozofie, nás veľmi teší.

Dúfame, že na budúci rok bude náš výsledok zasa o niečo lepší.

Tlačové správy

Spoločnosť Energovision a Tatra banka nadviazali spoluprácu
Fotovoltiku si mnoho domácností nemôže zaobstarať kvôli nedostatku vlastných zdrojov. Spolupráca Tatra banky a Energovision im túto cestu zjednoduší.

Certifikáty

Požiarne konštrukcie

Tesnenie prestupov inštalácií výrobkami PROMASTOP a PROMASEAL

Fotovoltické a slnečné tepelné systémy

Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov

BOZP

oprava vyhradených technických zariadení elektrických
technické zariadenie do 1000V vrátane bleskozvodu
objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Q.PARTNER 2023

Sme certifikovaným partnerom výrobcu fotovoltických panelov Qcells pre poradenstvo, predaj, inštaláciu a servis.

Certifikát ISO 14001:2015

Ako spoločnosť Energovision s.r.o. máme zavedený a udržiavaný systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 14001:2015 pre oblasti:

Elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, revízie, servis, projektovanie elektrických zariadení.
Výstavba, servis a projektovanie fotovoltický elektrárni.
Obchod, skladovanie a distribúcia elektroinštalačného materiálu.

Certifikát ISO 45001:2018

Ako spoločnosť Energovision s.r.o. máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy ISO 45001:2018 pre oblasti:

Elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, revízie, servis, projektovanie elektrických zariadení.
Výstavba, servis a projektovanie fotovoltický elektrárni.
Obchod, skladovanie a distribúcia elektroinštalačného materiálu.

Certifikát ISO 9001:2015

Ako spoločnosť Energovision s.r.o. máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015 pre oblasti:

Elektroinštalácie, výroba rozvádzačov, revízie, servis, projektovanie elektrických zariadení.
Výstavba, servis a projektovanie fotovoltický elektrárni.
Obchod, skladovanie a distribúcia elektroinštalačného materiálu.

Certifikát ECOVADIS

Certifikácia EcoVadis je hodnotenie, ako firma počas určitého obdobia zaviedla princípy SZP týkajúce sa životného prostredia, spoločenskej zodpovednosti, etiky a dodávateľského reťazca  (udržateľné obstarávanie).

Q.PARTNER 2024

V roku 2024 sme opätovne získali certifikát, ktorý potvrdzuje našu odbornosť a stali sme sa uznávaným partnerom pre konzultáciu, predaj, inštaláciu a servis fotovoltických panelov od spoločnosti Qcells.

Označenie Q.PARTNER sme získali ako jediný na Slovensku.

Certifikovaný partner pre LONGi 2024

Spoločnosť Energovision je jedným z mála, ktorí získali tento štatút blízkej partnerskej certifikácií od spoločnosti LONGi.

Spoľahlivé fotovoltické panely od LONGi zaručujú nielen vynikajúcu kvalitu, ale pomáhajú aj posilniť prechod na zelenú energiu. Tešíme sa na vzájomne prospešnú spoluprácu.