Fotovoltaika je Energovision. Čoraz viac firiem sa pridáva k fotovoltickej generácii s cieľom využívať čistú a udržateľnú energiu. Táto nová vlna zodpovedného rozhodnutia prispieva k ochrane životného prostredia a snahám o zníženie emisií skleníkových plynov.🍃

 

Mesto
Bratislava
Výkon
90 kW