Zvýšenie ceny energií bolo aj pre spoločnosť v Dubnici nad Váhom budíčkom, ktorý ju doviedol k diverzifikácií zdrojov. Vďaka vlastnej výrobe signifikantne znížili prevádzkové náklady a udržali si konkurencieschopnosť na trhu.

Mesto
Dubnica nad Váhom
Výkon
81,18 kWp