Aj vďaka slnečnej energii je poľnohospodárky sektor udržateľnejší a ekologickejší. Pre Poľnohospodárske družstvo v Lovčici-Trubín predstavovalo vlastné fotovoltické zariadenie energetickú revolúciu, ktorá prispela k ďalšej modernizácii tohto podniku. Systém s veľkosťou takmer 100 kWp vyprodukuje až  102 898 kWh ročne čím pokryje celú spotrebu podniku. Okrem zabezpečenia celej spotreby môžu v Lovčici-Trubín predávať nespotrebovanú energiu a získať tak dodatočný príjem z fotovoltiky.

Mesto
Lovčica-Trubín
Výkon
99,63 kWp

Pred realizáciou

Výsledok