Mesto
Nitrianska Blatnica
Výkon
250 kW

Pred realizáciou

Výsledok