Zadanie

Zákazník zo Stupavy nás oslovil so zámerom inštalácie fotovoltiky na svojom rodinnom dome. Nakoľko ide o viacgeneračný rodinný dom, bývajú v ňom zástupcova mladšej aj staršej generácie. Spotreba domácnosti je tým pádom kontinuálna počas dňa s tým, že vo popoludňajších hodinách sa s príchodom ostatných členov rodiny mierne zvýši. Po analýze profilu spotreby domácnosti sme navrhli fotovoltické zariadenie na mieru tak aby bola pokrytá celá spotreba domácnosti.

Výsledok

Výsledkom projektu je fotovoltické zariadenie s výkonom 9,43 kWp, ktorý zabezpečilo 23 panelov na streche spolu s výkonným striedačom s výkonom 10 kW. Veľkosť elektrárne pokryje energetické nároky domácnosti počas celého dňa práve vďaka orientácii na dve svetové strany. Energia je tak generovaná už od skorého rána kedy začína slnko vrhať svoje lúče na panely až do západu slnka. Generovanie v popoludňajších hodinách zabezpečí najmä časť panelov na západnej streche rodinného domu zákazníka. Zákazník si tak dokáže vyrobiť až 9,98 MWh vlastnej energie zo slnka.

Mesto
Stupava
Výkon
9,43 kWp