Môže byť autoservis poháňaný slnkom? Môže.

Ak aj Váš podnik hľadá spôsoby, ako zlepšiť svoju udržateľnosť, efektívnosť a posilniť si pozíciu na trhu, sme tu. 💡

 

Vízia

Vízia úspor je lákavá.

Investíciou do fotovoltického zariadenia si autoservis zníži prevádzkové náklady, prispeje k ochrane životného prostredia a zanechá pozitívny dojem na svojich zákazníkov.

Fotovoltika ukazuje, že aj podniky rôzneho zamerania sú pripravené investovať do budúcnosti.

 

Misia

Samotná realizácia fotovoltiky prebehla bez problémov. Strecha bola po technickej stránke v poriadku, nevyžadovalo si to špeciálne zásahy a klient tak môže generovať elektrinu a využívať výhody vyplývajúce z fotovoltického systému.

Mesto
Trenčín
Výkon
40 kW

Pred realizáciou

Výsledok

Fotovoltická elektráreň 40 kWp pre autoservis v Trenčíne.