Mesto
Trenčín
Výkon
90 kW

Pred realizáciou

Výsledok