Niekedy môže hrať v neprospech inštalácie napríklad aj technický stav budovy. So správnym partnerom sa však dá zvládnuť všetko.

Zadanie

Predtým ako naši odborníci prišli na obhliadku budovy, vyzerala inštalácia solárnych panelov  pre firmu vo Vrbovom na rutinnú prácu. Na mieste sme však zistili nedostatky na streche, ktorá by inštaláciu s najväčšou pravdepodobnosťou nevydržala.

Riešenie

Niekedy nie je je iná možnosť, iba spojiť príjemné s potrebným. Preto sme pre klienta cez našich partnerov zabezpečili výmenu strešnej krytiny za takú, ktorá spĺňa technické požiadavky a bude slúžiť desaťročia.

Na novú krytinu sme nainštalovali takmer 60 m2 solárnych panelov, vďaka ktorým firma výrazne znížila svoje energetické náklady na výrobu a získala výhodu práve v roku najväčšej energetickej nestability.

Mesto
Vrbové
Výkon
59,45 kWp