Mesto
Cabaj – Čápor
Výkon
41,58 kWp

Pred realizáciou

Výsledok