Výrobca betónových produktov už šetrí svoje náklady na energie pomocou fotovoltaickej elektrárne a znižuje tak svoj dopad na životné prostredie.

Aj Vaša firma môže s nami vytvárať fotovoltickú generáciu.

Pridajte sa.

Pomocou dotácie Zelená podnikom si môžete vstupnú investíciu znížiť už o 70tisíc EUR!

Mesto
Kočovce
Výkon
99,22 kWp

Pred realizáciou

Výsledok