Mesto
Kočovce
Výkon
99,22 kWp

Pred realizáciou

Výsledok