Zelená kuriérska spoločnosť DPD

Spoločnosť DPD sa dobrovoľne zaviazala k neutralizácii ich uhlíkovej stopy.

Pozadie

Kuriérska spoločnosť DPD, známa svojimi inovatívnymi a zákaznícky orientovanými riešeniami, sa zaviazala stať sa lídrom v oblasti udržateľnosti. Ich najnovším krokom je prechod na zelenú energiu pomocou inštalácie fotovoltického systému na svojich pobočkách. Táto strategická voľba podčiarkuje záväzok DPD k ochrane životného prostredia a znižovaniu ich uhlíkovej stopy.

Výsledok

Inštaláciou fotovoltických panelov na svojich logistických centrách nielenže zníži svoje energetické náklady, ale hlavne významne prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Týmto krokom sa spoločnosť stavia do popredia v oblasti environmentálnej zodpovednosti a posúva kuriérsky sektor smerom k udržateľnosti.

Fotovoltika pre DPD predstavuje nielen ekologické, ale aj ekonomické výhody. Využitím slnečnej energie na výrobu elektriny znižuje spoločnosť svoju závislosť na distribučnej sieti a zároveň znižuje svoje prevádzkové náklady. Takýto prístup je príkladom toho, ako môžu firmy prispievať k boju proti klimatickým zmenám, pričom zároveň posilňujú svoju konkurenčnú pozíciu na trhu.

  • jednoduchá inštalácia a vysoká prevádzková spoľahlivosť v elektricky citlivom prostredí
Mesto
Prešov
Výkon
33 kW