Aby fotovoltický systém správne fungoval, je nutná i správna inštalácia! Pozornosť treba venovať veciam, ako je napr. orientácia či uhol strechy, dostatok priestoru medzi panelmi a iné. Veľmi dôležité je vziať do úvahy faktor prostredia, ako je rýchlosť vetra či blízkosť stromov, čo môže ovplyvniť celkový výkon systému. Rovnako dôležité je umiestnenie fotovoltických panelov na mieste, kde budú dostávať podstatné množstvo slnečného žiarenia – fotovoltické elektrárne fungujú výkonnejšie, keď nie je príliš horúco!

Všetky špecifiká s ktorými sa môžeme na mieste, kam sa fotovoltické zariadenie nainštaluje stretnúť, sa zhodnotia na osobnej obhliadke.

Montážna konštrukcia ako kľúčová súčasť fotovoltického systému

Správny výber a naprojektovanie montážnej konštrukcie má výrazný vplyv na efektivitu výroby fotovoltiky.

Každý typ strechy si vyžaduje špecifický druh montážnej konštrukcie, pri ktorej treba zvážiť i veľkosť fotovoltických panelov. To závisí od mnohých faktorov, vrátane miesta, kde budú inštalované a množstva energie, ktoré potrebuje Váš podnik. Je dôležité zvoliť správne množstvo a veľkosť panelov, aby boli schopné poskytnúť dostatočné množstvo energie pre Váš podnik. Drvivá väčšina inštalácií sa orientuje na juh, má to svoj význam. Ale čo v prípade, ak Váš podnik potrebuje energie najviac ráno a potom poobede? Vieme, že energia ráno a poobede patrí medzi najdrahšie. Okrem tohto, má orientácia na východ/západ zmysel aj kvôli veľkosti strechy. Takto orientované panely sú úspornejšie, tým pádom vieme na strechu umiestniť omnoho väčšiu fotovoltickú zostavu.

Jednotlivé typy montážnych konštrukcii

Konštrukcia pre rovnú strechu

Pre rovné strechy je najvhodnejším typom montážnej konštrukcie takzvaný „ballastový systém“ – konštrukcia nemusí byť pripevnená priamo na strechu. Namiesto toho je spolu s panelmi zaistená proti posunu pomocou záťažových betónových blokov. Pri konštrukciách určených pre rovné strechy existuje rozličná konfigurácia umiestnenia panelov. Jedným typom je orientácia na južnú stranu, kde sú panely radené za sebou s natočením na juh, čo maximalizuje ich výkon. V iných prípadoch sa panely na rovnej streche umiestňujú s orientáciou na východ a západ. Pre takúto inštaláciu je k dispozícii podobná konštrukcia, ktorá však umožňuje vytvoriť polia fotovoltických panelov obojstrannou orientáciou.

Konštrukcia pre fotovoltiku na rovnú strechu - orientácia na juh.
Konštrukcia pre rovnú strechu – orientácia panelov na JUH
Konštrukcia pre fotovoltiku na rovnú strechu - orientácia na východ a západ.
Konštrukcia pre rovnú strechu – orientácia panelov na VÝCHOD a ZÁPAD

Konštrukcia pre šikmú strechu – škridla

Pre šikmú strechu so škridlou je ideálnou voľbou montážna konštrukcia, ktorej kovové profily sú pripevnené pod škridlami do trámu strechy pomocou špeciálnych vrutov. Konštrukcia je dôkladne navrhnutá a vyrobená s ohľadom na špecifické požiadavky takéhoto typu strechy, čo zaručuje pevné a spoľahlivé uchytenie panelov. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko ich poškodenia, čo je veľmi dôležité pre dlhú životnosť a efektívne využitie fotovoltiky.

Konštrukcia pre fotovoltiku na šikmú strechu so škridlou.
Konštrukcia pre šikmú strechu so škridlou

Konštrukcia pre šikmú strechu – plech

Pre šikmú plechovú strechu alebo šindľom prípadne eternitom, je konštrukcia navrhnutá tak, aby sa dala pripevniť priamo k plechovým alebo šindľovým strechám pomocou kombivrutov. Tie sa prevŕtajú cez plechovú prípadne inú podobnú krytinu priamo do trámu, čím upevnia nie len konštrukciu panelov ale aj samotnú krytinu strechy.

Konštrukcia pre fotovoltiku na šikmú plechovú strechu.
Konštrukcia pre šikmú plechovú strechu

Konštrukcia pre šikmú strechu – falcovanú

Pre falcovanú strechu je k dispozícii špeciálna konštrukcia, ktorá sa uchytí priamo na falcované spoje strechy. Táto konštrukcia je navrhnutá tak, aby presne zapadala do medzier medzi falcovanými plechmi a umožňovala bezpečné uchytenie fotovoltických panelov. Týmto spôsobom sa minimalizuje potreba vytvárania dodatočných otvorov v streche, čo chráni celistvosť strešnej krytiny a zaisťuje, že solárne panely sú stabilné a spoľahlivo namontované.

Konštrukcia pre fotovoltiku na šikmú strechu s falcovanou krytinou.
Konštrukcia pre šikmú strechu s falcovanou krytinou

Všetky typy montážnych konštrukcii sú u nás k dispozícii v striebornom alebo čiernom prevedení.