Stále viac spoločností v rôznych odvetviach prijíma udržateľné energetické riešenia, aby sa prispôsobili meniacim sa globálnym trendom a potrebám. Jednou z týchto možností je fotovoltika, ktorá sa stáva stále obľúbenejšou vo svete podnikania. Ale čo je to fotovoltika a prečo je to tak dôležitá pre podniky dnes?

Čo je to fotovoltika?

Fotovoltika je proces, pri ktorom sa slnečná energia mení priamo na elektrickú energiu. Tento proces sa uskutočňuje pomocou fotovoltických článkov, ktoré sa nachádzajú v solárnych paneloch. Fotovoltické články sú navrhnuté tak, aby absorbovali slnečné lúče a vytvárali elektrický prúd.

Všetko to začína fotovoltickými panelmi.

Solárne panely získavajú počas dňa slnečné žiarenie, ktoré pomocou fotovoltického efektu premieňajú na energiu. Solárne panely obsahujú aktívny materiál, ktorými sú kremíkové články. Tie počas vystavenia slnečnému žiareniu vytvárajú voľné elektróny, ktoré prúdia cez elektrický obvod.

Koľko solárnych panelov budete potrebovať na vašu nehnuteľnosť alebo objekt závisí od viacerých faktorov:

  • od veľkosti strechy, na ktorú chcete solárne panely umiestniť,
  • koľko % energie chcete pokryť pomocou fotovoltiky,
  • od množstva energie, ktorú spotrebujete.
Strecha pripravená na montáž fotovoltických panelov.
Voľná strecha, na ktorú sme realizovali fotovoltické zariadenie.

Ako to funguje?

Fotovoltické panely využívajú fotovoltický efekt, ktorý je základom fungovania solárnej technológie. Fotovoltický efekt je proces, pri ktorom sa svetlo mení na elektrický prúd v polovodiči. Keď svetlo dopadne na fotovoltický článok, môže uvoľniť elektróny, ktoré potom môžu vytvoriť jednosmerný elektrický prúd. Solárne panely sú pripojené k meniču, ktorého úlohu je premeniť získaný jednosmerný prúd zo  slnka na striedavý elektrický prúd použiteľný v podnikoch.

Výsledok montáže fotovoltaických panelov na firme.
Solárna energia nie je len o funkčnosti, ale aj o kráse.

V súčasnosti sa na trhu nachádza veľa rôznych výrobcov solárnych meničov, pričom sa ich produkty odlišujú kvalitou, cenou, výkonnosťou a komfortom. V našej ponuke nájdete iba overené produkty zákazníkmi po celom svete. Pri výbere vhodného invertora pre vašu domácnosť vám radi poradíme.

Úroveň slnečného žiarenia na Slovensku

Slnečné žiarenie je hlavným zdrojom energie pre našu Zem. Jeho sila prevyšuje energiu jadra Zeme a hrá dôležitú úlohu pri spúšťaní vulkanickej činnosti a tvorbe geotermálnej energie na povrchu.

Výkon fotovoltických panelov je vyjadrovaný v hodnote Wp (špičkový výkon). Jedná sa o výkon zariadenia za definovaných podmienok pri intenzite slnečného žiarenia 1000W/m2 pri vonkajšej teplote  25 °C. Na dosiahnutie výkonu 1 Wp je pri takýchto podmienkach potrebný článok vo veľkosti približne 6,7×6,7cm.

Ako je na tom Slovensko z hľadiska úrovne slnečného žiarenia si môžete pozrieť na mape nižšie:

Solárna mapa Slovenska.
Zdroj: www.solargis.sk

Mnoho firiem sa rozhodlo pre fotovoltiku ako udržateľnú energetickú alternatívu z mnohých dôvodov. Nielen, že fotovoltika môže významne znížiť energetické náklady firmy, ale tiež môže prispieť k zlepšeniu jej ekologickej stopy.

S fotovoltikou sa otvárajú nové možnosti pre firmy, ktoré chcú byť v popredí udržateľného podnikania. Solárna energia je stále veľmi efektívnym a udržateľným riešením pre firmy rôznych veľkostí a odvetví.

Ak premýšľate o tom, ako urobiť svoju firmu udržateľnejšou s nižšími nákladmi na energie, fotovoltika je tou správnou cestou.