Rozšírenie fotovoltiky neznamená, že stačí pridať na strechu niekoľko ďalších panelov. Je to komplexný systém, ktorý musí spolu fungovať. Niektoré komponenty (menič napätia či rozvádzač) budete musieť vymeniť, alebo v prípade batérií, zvýšiť ich kapacitu. Dôležitým bodom je sledovať platnú legislatívu a uistiť sa, že rozšírením svojho fotovoltaického systému neporušujete stanovené podmienky distribučnej spoločnosti.

Stačí vyplniť kontaktný formulár a my sa Vám čo najskôr ozveme.

Nezáväzný formulár na fotovoltiku nájdete TU » 

Najjednoduchším riešením je zaobstarať si na začiatku fotovoltickú elektráreň s dostatočným výkonom, aby ste boli väčšinu roka v podstate nezávislí od siete a nemuseli ju neskôr rozširovať. Je tiež dobré zohľadniť budúci vývoj Vašej domácnosti, napr. ak očakávate, že sa Vaša rodina časom rozšíri, alebo ak zvažujete nabíjaciu stanicu pre elektromobil, alebo ak chcete v lete chladiť dom tepelným čerpadlom či klimatizáciou.

Dnes už nie je potrebné voliť menšiu fotovoltiku, ak ste limitovaní financiami. Až polovicu obstarávacích nákladov pokryje dotácia z programu Zelená domácnostiam a zvyšok môžete financovať výhodným úverom. To znamená, že fotovoltiku môžete mať bez vlastných investícií. Splátky úveru potom jednoducho pokryjete z úspor energie, ktoré Vám fotovoltaika prinesie, a ešte ušetríte.

Nechcete sa zaväzovať banke? Ponúkame vlastné financovanie – fotovoltaika na splátky. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Chcem fotovoltiku na splátky » 

V súčasnosti potrebujeme elektrinu na život takmer tak naliehavo ako kyslík – na prácu a každodenný chod domácnosti používame celý rad spotrebičov poháňaných elektrinou. Vzhľadom na stav sveta sme zároveň svedkami odklonu od používania zemného plynu a fosílnych palív. Namiesto toho rastie potreba využívať obnoviteľné zdroje energie, aby sa aspoň čiastočne spomalili dôsledky klimatickej krízy.

Je preto len logické, že fotovoltika v súčasnosti zažíva taký boom, a že moderné domácnosti sa ju snažia čo najviac využiť, a preto rozširujú svoje existujúce solárne systémy.

Fotovoltaické panely účinný nástroj na šetrenie.
Aj Vaša domácnosť sa môže tešiť z výroby vlastnej energie pomocou fotovoltiky.

Fotovoltický systém musí byť optimálne nadimenzovaný. Nedá sa povedať, že najväčšie riešenie bude vždy najlepšie. Výkon fotovoltického systému by mal pokryť čo najväčšiu časť energetických potrieb Vašej domácnosti.

Najlepší spôsob využitia Vašej vyrobenej energie je, ak ju okamžite využitie alebo uložíte do batérie na využitie v nasledujúcich dňoch. Predaj prebytkov späť do siete Vám tiež prinesie zisk, ale prinajmenšom v súčasnej situácii sa táto možnosť dostatočne neoplatí. Predimenzované riešenie znamená zbytočne vysoké obstarávacie náklady a neúmerne dlhú dobu návratnosti fotovoltaiky.

Preto odporúčame zveriť návrh rozšírenia fotovoltiky odborníkom, ktorí návrh prispôsobia potrebám Vašej domácnosti tak, aby sa Vám to čo najviac oplatilo. Odborník na fotovoltiku Vám vysvetlí, ako postupovať, ak rozširujete svoj existujúci fotovoltický systém o ďalšie nové panely, a tiež vás oboznámi s tým, na čo si treba dať pozor. Predovšetkým:

  • potreba vypracovať novú projektovú dokumentáciu,
  • pridanie panelov na strechu, a teda zvýšenie výkonu fotovoltiky, si pravdepodobne vyžiada výmenu meniča napätia, ktorý bol pôvodne navrhnutý,
  • ak vzniknú pochybnosti, či Vaša strecha unesie zvýšenú záťaž nových solárnych panelov, môžeme vykonať statický posudok,
  • ak máte fotovoltiku s batériami, pravdepodobne budeme musieť zvýšiť ich kapacitu, hoci sú batérie najdrahšou položkou, v praxi sú na nezaplatenie,
  • zvýšenie výkonu fotovoltického systému si bude vyžadovať aj novú žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, ako aj návštevu revízneho technika, ktorý skontroluje funkčnosť a bezpečnosť rozšíreného systému,
  • pozor si dajte na to, aby rozšírením fotovoltického systému Vám nezanikla záruka na dielo a komponenty.

V súčanosti SIEA nepovoľuje, v projekte Zelená domácnostiam, žiadosti o dotácie na fotovoltické panely, ak evidujú, že už ste o príspevok v minulosti žiadali a bol Vám v rámci minulých kôl preplatená.

Pridanie ďalších solárnych panelov do systému si vyžaduje preskúmanie projektovej dokumentácie a zohľadnenie technických obmedzení, ako je kapacita striedača a dostupný priestor pre nové panely a nosnosť strechy, na ktorej budú umiestnené.

Okrem pridania ďalších panelov existujú i ďalšie možnosti rozšírenia fotovoltiky:

  1. Pridanie batérie do existujúceho fotovoltaického systému, ktorý doteraz nepracoval s ukladaním energie. Pridanie batérie je logickým krokom na zvýšenie účinnosti fotovoltiky. Táto úprava si vyžaduje obstaranie nového hybridného striedača, ktorý reguluje tok elektriny z rôznych zdrojov.
  2. Rozšírenie kapacity batérií v existujúcej elektrárni. V prípade zvyšovania kapacity batériového úložiska by sa nemali kombinovať batérie výrazne odlišného veku, pretože by to mohlo spôsobiť technologické problémy. Charakteristiky batérií (najmä vnútorné napätie) sa časom menia a batérie s rôznymi charakteristikami budú mať problém navzájom „spolupracovať“. Nové batérie by preto nemali byť staršie ako jeden rok od pôvodnej batérie. V opačnom prípade bude potrebné vymeniť existujúce batérie za nové s vyššou kapacitou. Celková kapacita batérií by nemala byť väčšia ako dvojnásobok inštalovaného výkonu fotovoltickej elektrárne.
  3. Pridanie solárneho ohrevu vody. V tomto prípade je potrebné správne navrhnúť požadovanú kapacitu s prihliadnutím na celkovú spotrebu TV a vhodne zvoliť veľkosť zásobníka teplej vody.
  4. Inštalácia tepelného čerpadla. Kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky Vám prinesie ďalšie výrazné úspory na účtoch za energie, čo ešte viac skráti dobu návratnosti celého riešenia – pri využití štátnych dotácií dokonca len na 4 roky.

Chcete zvýšiť kapacitu Vašej domácej fotovoltaiky? Rozširujeme existujúce systémy pre zákazníkov, ktorí majú fotovoltaiku od Energovision i iných spoločností, v najväčšej kvalitne, aby nedošlo k strate záruky na prácu a komponenty.

Chcete fotovoltiku pre svoju domácnosť? Zanalyzujeme energetické potreby Vášho domu, navrhneme riešenie na mieru a zrealizujeme fotovoltaický systém. Obráťte sa na nás ešte dnes, aby ste mohli svoju domácu elektráreň využívať čo najskôr.

Nezáväzný formulár na fotovoltiku nájdete TU »