Téma udržateľnosti zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu vo všetkých oblastiach našej spoločnosti. Aj my v Energovision čelíme našej sociálnej, ekologickej a ekonomickej zodpovednosti! V súčasnosti čoraz viac spoločností prijíma účinnú a rentabilnú stratégiu dlhodobého rastu, ktorej súčasťou je dobrovoľné zavádzanie prístupu spoločenskej zodpovednosti podnikov. 

Každá udržateľná cesta začína prvým krokom.

Spoločenská zodpovednosť podnikov zahŕňa rôznorodé výzvy a vyžaduje zavedenie špecifických opatrení a nástrojov v jednotlivých oddeleniach spoločnosti. Certifikát EcoVadis hodnotí komplexný výkon v rámci SZP ako aj dodatočné úsilie v podobe technologických inovácií. 

To, že sme na správnej ceste z hľadiska udržateľnosti, dokazuje aj platinová medaila EcoVadis 2023, ktorú sme získali. Skóre 83 bodov zo 100 je najlepším výkonom našej spoločnosti a potvrdili sme tak svoju pozíciu v Top 1% firiem, ktoré organizácia hodnotila. 

Hodnotenia udržateľnosti

Certifikácia od EcoVadis

Celosvetovo aktívna a globálne uznávaná ratingová agentúra EcoVadis SAS so sídlom v Paríži udelila spoločnosti Energovision s.r.o. v novembri 2023 platinovú medailu, ako uznanie našich úspechov v oblasti udržateľnosti. Tým sme sa zaradili medzi 1% najlepších z viac ako 100 000 hodnotených spoločností v 175 krajinách. Hodnotenie EcoVadis je založené na bodovom systéme v štyroch kategóriách: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie.

„Je to dôležité ocenenie pre našu spoločnosť Energovision a všetkých jej členov, ktorí vynakladajú úsilie na neustále zvyšovanie latky udržateľnosti. Na toto ocenenie som patrične hrdý, pretože ním potvrdzujeme svoje ambície v oblasti udržateľnosti“ hovorí Lukáš Bago, konateľ spoločnosti Energovision. 

Odhodlanie z nás robí jednu z najzodpovednejších slovenských firiem, ktoré majú certifikát EcoVadis.