Zaobstarali ste si fotovoltiku pre svoju domácnosť a chcete svoju investíciu maximálne zúročiť? Poradíme Vám, čo môžete pre to urobiť aby bola prevádzka čo najefektívnejšia, a vy tak ušetrili za energie čo najviac. 

Niektoré aspekty fungovania fotovoltiky a jej efektivity môžete ovplyvniť, niektoré nie. Do druhej skupiny patria práve vplyvy počasia. Nie je však na škodu vedieť, ako fotovoltika reaguje na rôzne podmienky a prispôsobiť tomu svoje očakávania aj prevádzku domácnosti. 

Intenzita slnečného svitu

Počas slnečných dní s jasnou oblohou je intenzita svetla vysoká, čo vedie k maximálnemu výkonu fotovoltického zariadenia. Pri zamračenej oblohe je intenzita slnečného svitu nižšia, a teda aj výroba elektriny je nižšia. Moderné fotovoltické panely dokážu efektívne využívať i rozptýlené svetlo.

V zimných mesiacoch fotovoltika nedokáže pokryť energetické nároky domácnosti a bude nutné čerpať elektrinu z distribučnej siete, prípadne virtuálnej batérií.

Teplota

Vysoké teploty môžu znížiť účinnosť solárnych panelov. Zatiaľ čo pri nižších teplotách solárne panely vyrábajú elektrinu účinnejšie (v zime rastie účinnosť panelov približne o 0,4% na každý 1°C), nadmerné teplo môže viesť k zníženiu výkonu. Viac sa venujeme tejto problematike v článku s názvom Zelená energia v zimnom období.

Dážď a sneh

Dážď môže čiastočne vyčistiť fotovoltické panely a zlepšiť ich výkon odstránením prachu a nečistôt. Sneh zase pomáha s druhotným odrazom svetla na paneloch a sčasti tak kompenzuje nižšiu slnečnú aktivitu v zime. Silný dážď alebo nahromadený sneh však môže znížiť množstvo slnečného svetla dopadajúceho na panely a ovplyvniť výkon, pokiaľ sa počasie opäť nezlepší. Dobrá správa je, že sneh a námraza sa z panelov topí rýchlo a vďaka hladkému povrchu a sklonu z panelov ľahko skĺzne.

Efektivita fotovoltaických panelov v zimnom období je jeden z mýtusov.

Krupobitie a búrky

Pokiaľ by sa fotovoltika poškodila, napríklad extrémne silným krupobitím, vzniknutú škodu Vám uhradí poisťovňa. Stačí mať bežné poistenie majetku. Keď máte fotovoltiku na streche svojej nehnuteľnosti, vzťahuje sa na ňu automaticky poistenie nehnuteľnosti.

Zatienenie, a to aj na malej časti panelu, môže výrazne znížiť výkon celej fotovoltickej elektrárne. Na to treba myslieť už pri návrhu fotovoltického systému a panely umiestniť tak, aby na ne nedopadal pokiaľ možno žiadny tieň (napr. z komína, antény a pod.).

K zatieneniu panelov nemusí dochádzať len kvôli prekážkam, ale aj napr. vplyvom zapadania väčším množstvom lístia, snehom, zanesením prachom, peľom či vtáčím trusom. Chcete vedieť, ako si poradiť s týmto problémom? Pokračujte v čítaní.

Film z nečistôt, ktorý sa časom vytvorí na paneloch, môže postupne znížiť ich účinnosť zhruba o 10 až 20 %. Toto číslo nie je najlepšie, napriek tomu mnoho ľudí čistenie panelov nerieši.

V rámci maximalizácie účinnosti fotovoltiky odporúčame nechať si panely raz až dvakrát ročne vyčistiť profesionálnou firmou, ktorá sa čisteniu solárnych panelov venuje. Prispejete k predĺženiu životnosti panelov.

Panely rozhodne nečistite svojpomocne, aby ste ich neodborným zásahom nepoškodili, ale predovšetkým preto, aby ste sa pri tejto činnosti nezranili (pád zo strechy, úraz elektrickým prúdom a pod.).

K ďalšiemu servisnému úkonu patria pravidelné revízie fotovoltiky. Jej realizáciou môže technik včas odhaliť prípadnú závadu systému, než sa prejaví. Správna údržba pomáha predĺžiť životnosť fotovoltického systému a zaisťuje jeho dlhodobo efektívnu prevádzku.

Prerušenie dodávok prúdu sa s fotovoltikou báť nemusíte. Pokiaľ máte hybridnú fotovoltickú elektráreň s napojením do distribučnej siete, budete mať elektrickej energie vždy dostatok.

Fotovoltika bude vďaka elektrine uloženej do batérie napájať zálohované okruhy vo Vašej domácnosti, takže kľúčové spotrebiče budú naďalej v prevádzke.

Pokiaľ Váš fotovoltický systém disponuje full back-up rozvádzačom, spustí sa záložný systém automaticky, v rámci niekoľkých milisekúnd, takže výpadok prúdu ani nezaznamenáte. V prípade klasického rozvádzača budete musieť prepnúť do záložného režimu manuálne.

Ak Vám dlhšiu odstávku elektriny nahlási distribučná spoločnosť vopred, zabezpečte, aby ste mali batériu nabitú na maximum.

Fotovoltický systém v domácnosti nezvyšujeriziko požiaru, pokiaľ sa správne zrealizuje a pravidelne servisuje. Ak by v dome predsa len horelo, hasiči si s požiarom poradia. Pri hasení postupujú s vyššou obozretnosťou, pretože sa jedná o zariadenie pod napätím. Najčastejšie sa na elimináciu plameňov využíva oxid uhličitý, hasiace prášky ABC alebo prípadne kremenný piesok.

K fotovoltike si môžete zaobstarať odpojovač – zariadenie, ktoré zaistí vypnutie výstupu elektrického prúdu zo solárnych panelov a káblov. Tým sa minimalizuje riziko úrazu záchranných tímov (alebo servisných technikov) elektrickým prúdom a zároveň chráni samotný solárny systém pred poškodením.

Ako funguje riadenie tokov elektriny?

  • Fotovoltika riadi pomocou meniča svoju prevádzku tak, aby udržovala čo najnižší odber zo siete – aby Vám zabezpečila čo najväčšie úspory za energie.
  • Vyrobenú energiu dodáva v prvom rade na pokrytie spotreby Vašej domácnosti.
  • Ak je výroba z fotovoltaických panelov väčšia ako je spotreba Vašej domácnosti, začne sa dobíjať batéria.
  • Až vo chvíli, keď je výroba z fotovoltiky natoľko veľká, že pokryje spotrebu a nabije batériu, dodáva menič prebytky elektriny do siete.
  • Aby sa zachovala dlhá živnosť batérie, musíte zabrániť jej podbíjaniu.

Chcete vedieť, na aké percento môžete batériu vybíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo jej životnosť? Tento údaj udáva hĺbka vybitia batérie (DoD).

Aby sme obmedzili prietoky do siete, môžeme fotovoltiku doplniť ďalším regulačným zariadením (napr. AZ router alebo WATTrouter), ktoré majú za úlohu maximalizovať využitie prebytkov z fotovoltiky – najčastejšie na ohrev teplej vody v akumulačnom zásobníku. Fotovoltická elektráreň je v takom prípade doplnená o ďalšie systémové meradlo, ktoré dokáže vyhodnotiť veľkosť prietokov na jednotlivých fázach a v rovnakej výške ich pomocou riadiacej jednotky „presmerovať“ do vykurovacieho telesa v akumulačnom zásobníku.

Odpredaj prebytkov môže prispieť k skráteniu návratnosti fotovoltiky, vždy sa ale viac oplatí vyrobenú elektrinu ihneď spotrebovať. Z takejto energie totiž neplatíte poplatky za prenos či ďalšie iné.

Dnešné spotrebiče s funkciou odloženého štartu umožňujú naprogramovať spustenie práčky, umývačky, sušičky, či nabíjanie robotického vysávača v čase najväčšej slnečnej aktivity, keď dostatok energie potrebnej na ich prevádzku zaistí práve fotovoltika. Automatizácia je kľúčom k maximálnym úsporám, ale aj k Vašej domácej pohode.

Máte už doma fotovoltiku? Potrebujete poradiť, ako ju optimálne ovládať? Alebo o nej zatiaľ iba uvažujete?

Kontaktujte nás a my sa o všetko postaráme. Od návrhu fotovoltiky na mieru podľa energetických potrieb Vašej domácnosti, cez vybavenie dotácie či pomôžeme s financovaním až po precíznu a rýchlu inštaláciu a následný servis.

Hľadáte riešenie na mieru svojmu domu a spotrebe?