Uhlíkovú stopu v domácnosti si môžete zmenšiť používaním obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka nim môžete vyrábať elektrinu pre vlastnú spotrebu, vykurovať dom či ohrievať vodu. Ešte pred pár rokmi boli fotovoltické panely skôr raritou, no v súčasnosti sú čoraz rozšírenejšie, pretože majú množstvo výhod. Ak uvažujete o solárnych paneloch a fotovoltike, určite by ste mali poznať základné pravidlá, ako sa v nich vyznať.

Rozdiel medzi fotovoltickými panelmi a solárnymi kolektormi je pre veľké množstvo ľudí stále španielska dedina. Základom oboch systémov je, že absorbujú slnečné lúče (slnečnú energiu) a premieňajú na energiu. A práve v energií je medzi fotovoltikou (fotovoltickými panelmi) a solárnymi kolektormi rozdiel.

Solárne kolektory premieňajú slnečnú energiu na teplo – čiže slúžia primárne na ohrev vody. Fotovoltické panely vyrábajú elektrickú energiu využiteľnú na vlastnú spotrebu v domácnosti. Solárne panely sú teda len všeobecný pojem a zahŕňajú solárne kolektory a fotovoltické panely. Ak by ste sa rozprávali s odborníkom o tom, že uvažujete o inštalácií solárnych panelov, iste by sa Vás opýtal, či myslíte kolektory alebo fotovoltiku (fotovoltaiku).

Chcem sa poradiť s riešením » 

Zhrnutie využitia slnečnej energie

Solárne kolektoryFotovoltické panely
Slnečnú energiu premieňajú na teplo.Slnečnú energiu premieňajú na elektrinu.
VyužitieVyužitie
– ohrev úžitkovej vody
– vykurovanie (minimálne)
– ohrev vody v bazéne (minimálne)
– napojenie elektrospotrebičov na domácu fotovoltickú elektráreň
– nabíjanie elektromobilu
Fotovoltické panely a solárne kolektory na streche domu.
Nášmu klientovi sme k solárnym kolektorom inštalovali i fotovoltické panely.

Nezáväzná cenová ponuka na fotovoltiku » 

Kedy sa fotovoltika oplatí?

Vlastnou výrobou elektrickej energie môžete ušetriť 50 až 60% nákladov na elektrinu, no nie je to tak vždy. Prax ukazuje, že fotovoltika sa oplatí, ak viete energiu využiť najmä počas dňa, napr. na dobíjanie elektrického auta alebo využívanie spotrebičov s funkciou odloženého štartu.

Ako je to s odbornou servisnou prehliadkou?

Aspoň raz ročne by sa mala vykonať odborná servisná prehliadka fotovoltického zariadenia, aby sa zabezpečila efektívna prevádzka. Najmä po veterných búrkach či krupobití je namieste kontrola panelov.

V prvom rade sa musíte vedieť zorientovať, na akom princípe fungujú fotovoltika a kolektory a ako sa dajú využívať. Solárne kolektory sa používajú výhradne na ohrev vody, ktorú zohrievajú v zásobníkoch. Tá sa dá potom využiť na sprchovanie, kúpanie či umývanie riadu. Kolektory sa na vykurovanie nepoužívajú alebo len vo veľmi malej miere.

Fotovoltické panely (v skratke fotovoltika) fungujú na princípe fotovoltického javu, ktorý už v roku 1887 objavil nemecký fyzik Heinrich Rudolf Hertz. K premene slnečnej energie na elektrickú dochádza pri dopade slnečných lúčov na fotovoltické panely, resp. pospájané fotovoltické články, ktoré sú zvyčajne vyrobené z monokryštalických materiálov. Tie vyrábajú prúd, ktorý je však jednosmerný. Na to, aby sa dal použiť v domácnosti, je potrebné ho zmeniť na striedavý, o čo sa postará menič napätia. Takto vyrobenú elektrinu môže domácnosť priamo spotrebovať na osvetlenie, prevádzku elektrických spotrebičov, klimatizáciu, ale aj na ohrev vody prostredníctvom elektrického bojleru.

Fotovoltické panely tak môžu byť súčasťou nie len rodinných domov, ale aj rekreačných chát a využiť ich dokážu aj firmy na svojich budovách, čím si znížia svoje prevádzkové náklady.

Chcem fotovoltiku do firmy » 

Čistenie panelov

Fotovoltické panely zachytávajú rôzne nečistoty, napr. sadze, prachové a peľové častice, vtáči trus a iné. Účinnosť panelov klesá so zvyšujúcim sa znečistením. Odporúča sa čistiť panely jeden až dvakrát ročne.

Staroslivosť počas prevádzky

Solárne panely si vo všeobecnosti nevyžadujú špeciálnu údržbu, no presa len existujú isté odporúčania, ktoré je vhodné dodržiavať. Napríklad, keď si po silnej búrke alebo krupobití všimnete poškodenie, určite kontaktujte technika, ktorý panely skontroluje.

Batéria slúži na to, aby si do nej domácnosti uložili svoju prebytočne vyrobenú elektrinu. Fotovoltické panely počas slnečných dní vyrobia viac elektriny, ktorá sa dá uložiť do batérie, a domácnosti ju môžu spotrebovať neskôr, napríklad, keď už nesvieti slnko. Vybrať si môžete medzi virtuálnou alebo fyzickou batériou.

Ako napovedá názov, virtuálna batéria je sprostredkovaná služba, takže nezaberá miesto v dome. Na Slovensku ju môže mať každá domácnosť s riadne nainštalovanými fotovoltickými panelmi, ktoré sú pripojené aj k distribučnej sústave. Virtuálnu batériu majú v ponuke všetci najväčší dodávatelia elektrickej energie. Pri montáži fotovoltiky Vás virtuálna batéria nebude nič stáť, pretože sa nikde nemontuje, no napriek tomu si v nej môžete uložiť elektrickú energiu, ktorú ste si vyrobili, no nespotrebovali.

Za odobratie uloženej energie si však distribučné spoločnosti účtujú poplatkym, čo mesačne vychádza od 2 EUR v závislosti od aktuálneho ceníka danej spoločnosti. Pri ukladaní elektriny nič neplatíte. V momente, keď je Vaša spotreba vyššia ako Vaša výroba, beriete si elektrickú energiu späť z virtuálneho úložiska. Na faktúre za spotrebu elektriny presne uvidíte, koľko vlastnej vyrobenej elektriny ste využili z virtuálnej batérie a koľko elektriny ste spotrebovali od dodávateľa elektrickej energie. Do virtuálnej batérie si môžete uložiť maximálne toľko elektrickej energie, koľko spotrebujete v domácnosti podľa nastavenej periodicity vyúčtovania.

Fyzickú batériu Vám umiestnime priamo v domácnosti a jej výhodou je, že máte kontrolu elektrickej energie vo svojich rukách. Môžete ju využiť, kedy chcete, napríklad aj pri výpadku elektrickej energie, a nikto Vám neúčtuje distribučné poplatky. Výsledná úspora je pri fyzickej batérií vyššia ako pri virtuálnej. Nevýhodou je však veľkosť úložiska, ktorú síce môžete kedykoľvek zvýšiť, no počiatočná investícia je pomerne vysoká – približne od 2 000 EUR podľa kapacity batérie. Fyzická batéria potrebuje aj umiestnenie v dome a jej životnosť sa pohybuje v rozpätí 9 až 10 rokov.

Energovision má za sebou množstvo úspešných realizácií a praktické skúsenosti s inštaláciou fotovoltických systémov. Nájdete nás v zozname oprávnených zhotoviteľov, preto záujemcom o získanie štátneho príspevku z projektu Zelená domácnostiam, ulahčíme celý proces a zabezpečíme komplexné fotovoltické riešenie na mieru.

Chcem fotovoltiku na mieru » 

Od 29.4. 2024 je spustená ďalšia fáza projektu Zelená domácnostiam, možnosť vyplniť žiadosť o finančný príspevok. V Energovision riešime dotáciu na fotovoltiku (na fotovoltické panely) od A po Z, so všetkým. Obráťte sa na nás a získajte poukážku medzi prvými bez starostí. Vyplňte nám kontaktný formulár a my sa Vám ozveme s nezáväznou cenovou ponukou ešte dnes s garanciou, že Vám dotáciu získame.

Komu sa fotovoltika oplatí?

Na to, či sa Vám fotovoltaika oplatí, treba zvážiť počiatočné náklady a návratnosť celej investície. Konečné náklady závisia od viacerých faktorov. Vybrať si môžete polykryštalické panely, ktoré sú obľúbenejšie, pretože sú lacnejšie, no menej účinnejšie a náchylnejšie na poruchy pri vysokých teplotách. Alebo monokryštalické panely, ktoré sa vyznačujú vysokou účinnosťou, dobrou odolnosťou proti extrémnym teplotám a mechanickému poškodeniu, sú však drahšie.

Polykryštalické panely sa vyrábajú z viacerých zmiešaných kusov kremíka a majú svetlomodrú farbu. Naopak, monokryštalické panely sa vyrábajú z jedného kusa kremíka a sú tmavomodré až čierne.

Rodinné domy môžu požiadať o dotáciu na fotovoltiku z projektu Zelená domácnostiam, kde je maximálny príspevok 3 500 EUR. Ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá, má 15% zvýhodnenie a dotáciu do výšky 4 025 EUR.

Môžeme kombinovať financie z projektu Obnov dom a zo Zelenej domácnostiam?

Ak ste sa pri obnove rodinného domu zapojili do programu Obnov dom a chcete využiť aj poukážku z projektu Zelená domácnostiam, je dôležité, aby bola dodržaná podmienka „vylúčenie dvojitého financovania“. SAŽP odporúča realizovať opatrenia z programu Zelená domácnostiam pred zapojením sa do výzvy programu Obnov dom – a teda nezahrnúť ich do navrhovaných opatrení na zníženie primárnej úspory primárnej energie.

Opatrenia z programu Zelená domácnostiam môžete realizovať aj po zapojení sa do výzvy programu Obnov dom. To znamená, že nebudú mať vplyv na výšku úspory primárnej energie.