Investícia do fotovoltickej elektrárne je veľký krok, ktorý si musíte dobre premyslieť, keďže Vám bude slúžiť desiatky rokov. Na fotovoltickom trhu je neskutočné množstvo variánt a typov solárnych panelov. Pri rozhodovaní zohráva veľkú úlohu i množstvo parametrov. Ako sa v nich zorientovať a vybrať optimálnejšie riešenie? Poskytneme Vám najdôležitejšie informácie, vďaka ktorým si vyberiete najlepšie fotovoltické panely pre svoju domácnosť. 

Určite sa stretávate s pojmami solárna elektráreň, ale aj fotovoltaická elektráreň. Je v tom rozdiel? Nie, tieto slová majú rovnaký význam, a preto sa obidve vzťahujú na zariadenie, ktoré vyrába elektrickú energiu zo slnečného svetla

Fotovoltická elektráreň sa skladá z dvoch základných komponentov: fotovoltických panelov a meniča napätia. Fotovoltické panely (alebo tiež fotovoltaické panely)  premieňajú slnečné svetlo, ktoré na ne dopadá, na jednosmerný prúd. Menič (označovaní aj ako striedač) tento jednosmerný prúd premieňa na elektrickú energiu, aby sa mohli napájať bežné spotrebiče v domácnosti. 

Súčasťou fotovoltiky sú aj ďalšie prvky – rozvádzač s bezpečnostnými a ochrannými prvkami, riadiaca a monitorovacia technika a káblové prípojky. K systému si môžete nechať nainštalovať aj batériové úložisko pre fotovoltiku, do ktorej sa ukladajú prebytky z vyrobenej energie. Uloženú energiu možno využiť, keď slnko nesvieti. 

Existujú tri základné typy fotovoltických systémov:

  1. Ostrovná fotovoltická elektráreň (off-grid systém) nie je pripojená k sieti. Na svoju prevádzku využíva len vyrobenú elektrickú energiu. 
  2. Sieťová fotovoltická elektráreň (on-grid systém) je trvale pripojená k rozvodnej sieti. Keď fotovoltické panely nedodávajú dostatok elektriny, zvyšok si domácnosť berie z rozvodnej siete. Ak je elektriny príliš veľa, prebytok putuje automaticky do siete.
  3. Hybridná fotovoltická elektráreň kombinuje oba systémy. Vyrobenú elektrinu využíva na vlastnú spotrebu a prebytok, ktorý sa nepoužije na prevádzku spotrebičov, sa po naplnení kapacity batérie predá do siete. 

Chcete vedieť koľko elektriny môžete vyrobiť fotovoltikou a koľko peňazí môžete ročne ušetriť? V Energovision Vám to spočítame, stačí nás kontaktovať » 

Fotovoltaický panel (alebo modul) sa skladá z niekoľkých vzájomne prepojených fotovoltických článkov. Na prednej strane je pokrytý odolným sklom, zvyčajne v hliníkovom ráme, a na zadnej strane je plastová fólia s konektorom na prepojenie s ostatnými prvkami systému. 

Monokryštalické fotovoltaické panely majú jednotný tmavý vzhľad.
Inštaláciou fotovoltických panelov môže domácnosť ušetriť až 60% ročných nákladov.

Podľa typu fotovoltických článkov môžu byť panely polykryštalické, monokryštalické a amorfné. Líšia sa svojimi vlastnosťami, výkonom a schopnosťou premieňať energiu z rozptýleného slnečného svetla. 

Polykryštalické panely sú vyrobené z viacerých menších kúskov kremíka a majú modrý odtieň. Sú vhodné na miesta, kde je svetlo viac rozptýlené a prichádza zo strany. Ich nevýhodou je menšia účinnosť (13 – 16%), čo odzrkadľuje aj nižšia cena

Monokryštalické panely sa vyrábajú z jedného kryštálu kremíka. Majú jednotný tmavý až čierny vzhľad,  čo dodáva nehnuteľnosti na elegantnosti. Sú vhodné pre strechy s menšou plochou, pretože produkujú viac energie na meter štvorcový a dosahujú vysokú účinnosť (18 – 23%) pri ideálnych podmienkach – sklon a orientácia k slnku. 

Amorfné panely majú vyššiu citlivosť pri nízkej intenzite slnečného žiarenia. Ich účinnosť je však výrazne nižšia (do 7%), takže na dosiahnutie rovnakej účinnosti ako pri predchádzajúcich dvoch typoch panelov, by ste nimi museli pokryť približne dvojnásobnú plochu. Sú tenké, horšie sa chladia a majú nízku odolnosť voči vonkajším vplyvom. 

Pri výbere vhodných fotovoltických panelov zohľadňujte najmä orientáciu strechy, výkon, účinnosť, životnosť, hmotnosť, rozmery a vizuálna stránka – solárne panely sa stanú súčasťou Vášho domu a nemali by pôsobiť rušivo.

Potrebujem poradiť s fotovoltickými panelmi » 

Účinnosť 

Účinnosť fotovoltických panelov udáva, aké percento prijatej slnečnej energie dokáže systém premeniť na elektrinu. Táto účinnosť sa neustále zvyšuje, ale má svoje hranice – vzhľadom na fyzikálne zákony nie je možné dostať sa nad 34%.  

Viete že…? Energovision používame monokryštalické solárne panely od spoločnosti LONGi – fotovoltického a energetického lídra s účinnosťou 22%. V našej ponuke fotovoltických riešení pre domácnosti nájdete iba vysoko funkčné a udržateľné fotovoltické komponenty.

Výkon

Čím účinnejší je fotovoltaický panel, tým má vyšší výkon. Ten sa meria v jednotkách Wp (wattpeak). Pre jednoduchosť, môžeme stanoviť pomer 1 kWp = 1 MWh výroby elektrickej energie za rok. 

Tip pre Vás 

Účinnosť a výkon nie sú najdôležitejšími parametrami fotovoltických panelov. Odporúčame brať do úvahy aj odolnosť panelov voči vplyvom prostredia či náročnosť manipulácie kvôli lepšej montáži a jednoduchej údržbe. Príliš výkonné panely majú veľmi veľkú presklenú plochu – sú teda krehké a horšie odolávajú napr. krupobitiu. Malé solárne panely sú odolnejšie, no menej výkonné. Aby sme dosiahli rovnaký celkový výkon, museli by sme ich použiť viac. To si vyžaduje zložitejšiu montážnu konštrukciu, viac upevňovania a prepájania, a teda celá inštalácia by trvala dlhšie. 

Preto navrhujeme fotovoltické systémy s fotovoltickými panelmi s výkonom okolo 400 – 430Wp. Ich rozmery sú veľmi kompaktné a jednoduché na manipuláciu – 172 x 113 x 3 cm.

Životnosť

Energovision vyberá tie najlepšie fotovoltaické panely na trhu z hľadiska pomeru najlepšej ceny a tiež kvality a spoľahlivosti solárnych panelov. Ich výber fotovoltických panelov ponúka 15 ročnú záruku na funkčnosť. Moduly obsahujú PERC gálium dopované články typu P s najvyššou odolnosťou proti starnutiu vplyvom svetla pre maximálny energetický výnos – LONGi tak uvádza 25 ročnú záruku na výkon, ktorý v tom čase bude produkovať na 88,90%.      

Naša ponuka kompletnej služby – fotovoltiky na kľúč, pozostáva z konzultácie s klientom, vybavenie všetkých papierovačiek za klienta, takže administratívne záležitosti púšťa z hlavy, rovnako i garantované získanie dotácie na fotovoltaiku z národného projektu Zelená domácnostiam, cez odbornú inštaláciu fotovoltiky a následnú údržbu a servis fotovoltického zariadenia.

Ak ešte váhate, či je fotovoltaika to správne riešenie pre Vašu domácnosť, nechajte si vypracovať energetickú analýzu, ktorú Vám skúsení experti z Energovision na fotovoltiku vypracujú zdarma.

Chcete si urobiť predstavu ihneď? Orientačnú cenovú ponuku Vám vystaví online nástroj na fotovoltiku do jednej minúty. 

Nezáväzný kontaktný formulár pre fotovoltiku

Naši experti s Vami skonzultujú a zhodnotia možnosti najvýhodnejšieho fotovoltického riešenia. Povieme Vám koľko môžete ušetriť, aká bude návratnosť a na akú výšku dotačnej podpory máte nárok.

Obchodné oddelenie
obchod@energovision.sk
+421 918 950 776

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa ozveme

Vyberte o akú službu máte záujem

Meno je povinné
Email je povinný
Pole je povinné.

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.