Rozhodli ste sa pre solárnu energiu a chcete si naštudovať čo najviac informácií o problematike? Alebo sa vo vyhľadávaní stretávate s dvoma takmer rovnakými slovami, ale neviete, ktoré z nich je správne a tak váhate, či chcete fotovoltaické zariadenie alebo fotovoltické zariadenie? Pomôžeme Vám objasniť tento rébus revolučnej technológie.

Či už hľadáte fotovoltiku alebo fotovoltaiku, oba výrazy sa vzťahujú na využívanie solárnej energie a jej premenu na elektrinu. Avšak, iba jedno slovo je správne, čo vysvetľujú i slovenský jazykovedci – je to FOTOVOLTIKA. Rozdiel je čisto lingvistický a neovplyvňuje definíciu ani funkčnosť technológie. Obľubu však pripisujeme viac k nesprávnemu výrazu fotovoltaike, čo potvrdzuje fakt nie len v bežnej komunikácii, ale aj vo vyhľadávačoch, kde je používaný niekoľkonásobne viac. Súboj – fotovoltika verzus fotovoltaika, je iba v zaužívaných pojmoch.

Fotovoltické panely na streche domácností sa stále tešia svojej obľube.
Domácnosti podporujú prechod na zelenú energiu.

Buďte pokojní. To, že je slovo fotovoltaika nespisovné, ešte neznamená, že ho nemôžete používať.

Zjednodušene, fotovoltika je proces transformácie svetla na elektrickú energiu, často ju označujeme ako solárnu energiu. Predstavuje inovatívnu a udržateľnú metódu získavania energie, ktorá výrazne ovplyvňuje energetický mix a prihliada pritom na ochranu životného prostredia.

Základným prvkom fotovoltických systémov sú fotovoltické bunky, ktoré sa vyrábajú z polovodičových materiálov, často z kremíka, ktorý dokáže generovať elektrický prúd pri osvetlení slnečným žiarením. Pri výrobe fotovoltických buniek sa pridávajú do kremíkového substrátu ďalšie prvky, aby vznikli PN priechody, ktoré sú schopné generovať elektrický prúd. Fotovoltické bunky zoskupené do väčších článkov poznáme ako fotovoltické panely alebo moduly. Tieto panely môžeme následne inštalovať na strechách budov alebo plochách s dostatočným slnečným žiarením.

Presne tak. Kľúčom k efektívnemu využívaniu solárnej energie je nielen výber kvalitných fotovoltických panelov, ale predovšetkým dôkladná a odborná inštalácia systému. Správna realizácia zaisťuje, že Váš fotovoltický systém bude fungovať na maximum svojich možností, minimalizuje riziko technických problémov (napr. tvorba požiaru) a predlžuje životnosť celého systému.

Odborná montáž zahŕňa správne umiestnenie panelov pre optimálny výkon, zabezpečenie všetkých elektrických spojení a integráciu s existujúcimi elektrickými systémami používané v domácnosti.

Tip pre Vás.. Nechajte si spraviť viacero návrhov, ako Váš fotovoltický systém bude vyzerať a veľa sa pýtajte. S dôveryhodnými firmami sa oplatí stretnúť aj osobne, kľudne i na obhliadke. U nás ju máte zdarma.

Chcem fotovoltiku od Energovision

Zanedbanie kvality inštalácie môže viesť k významným stratám výkonu a neplánovaným výdavkom na opravy.

Tip pre Vás.. Vstupnú investíciu si viete znížiť pomocou dotácie na fotovoltiku, ktorú ponúka projekt Zelená domácnostiam. So žiadosťou o poukážku Vám pomôžeme ako i s ďalšími agendami v rámci celého procesu.

Mám záujem o dotáciu na fotovoltiku

Fotovoltická energia je čistá a obnoviteľná. Je to ekologicky šetrná alternatíva k tradičným zdrojom energie, a tým prispieva k ochrane životného prostredia. S neustálym vývojom technológií a so zvyšujúcim sa dôrazom na obnoviteľné zdroje energie môže fotovoltika zohrávať kľúčovú úlohu v budúcnosti energetického sektora.