Možno ste už počuli o dotáciách na fotovoltiku a iné obnoviteľné zdroje energie z programu Zelená domácnostiam. Máme pre vás dobrú správu – tieto dotácie budete čoskoro môcť čerpať aj pre váš malý alebo stredný podnik, prípadne, ak podnikáte ako SZČO. Zhrnuli sme pre vás, čo o programe Zelená podnikom zatiaľ vieme.

Neprehliadnite

Informácie pre tento článok sme čerpali z dôveryhodných zdrojov a platia ku koncu októbra 2023. Program Zelená podnikom by mal odštartovať koncom roka 2023 alebo začiatkom 2024. 

Jeho finálna podoba sa môže v niektorých detailoch líšiť. Ak sa rozhodnete podať žiadosť o dotáciu, prečítajte si najskôr podrobne celú výzvu. 

Po zverejnení nových informácií článok aktualizujeme.

Dotácie na fotovoltiku, solárne panely či energetický audit

V rámci dotačného programu Zelená podnikom budete môcť pre vašu firmu získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie, napr.:

 1. fotovoltické systémy,
 2. slnečné kolektory (na ohrev teplej vody alebo vykurovanie),
 3. tepelné čerpadlá,
 4. veterné turbíny. 

V Energovision inštalujeme, servisujeme a predávame fotovoltické zariadenia a pomôžeme vám na ne získať dotáciu. V článku sa teda ďalej zameriame iba na ne.

Okrem samotných fotovoltických panelov môžete príspevok čerpať aj na ďalšie súčasti systému, napr:

 • zariadenie na uskladnenie energie (tj. batérie), 
 • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (tj. menič a ďalšia elektronika),
 • prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie.

Uprednostňovať sa budú zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu vašej firmy.  Dotácie na solárne elektrárne vybudované na predaj elektriny do siete, teda musíte hľadať inde.

Podmienkou je energetický audit

Zelená podnikom vychádza z dlhoročného programu Zelená domácnostiam. Ten funguje od roku 2015 a osvedčil sa natoľko, že v tomto roku prebieha už jeho tretie kolo. Oba programy má na starosť Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Pre získanie dotácie na fotovoltiku musíte splniť viacero podmienok, napr. čo sa týka veľkosti podniku (detaily nižšie v článku). 

Keďže cieľom dotácií je znížiť energetickú náročnosť podnikov a zlepšiť životné prostredie, budete si musieť nechať spracovať energetický audit. Ten budete musieť priložiť ku každej žiadosti o dotáciu. 

Audit vykonávajú na to spôsobilí špecialisti. V rámci neho odhalia, kde a koľko energie by ste mohli vo firme ušetriť, následne navrhnú vhodné technologické riešenie. 

Ak sa práve chystáte prestať čítať, ešte chvíľu počkajte.

Dotáciu budete môcť získať okrem obnoviteľného zdroja aj na energetický audit. Počítajte s tým, že dotácia na audit sa započíta do celkového limitu (píšeme o tom nižšie) a na zariadenie vám potom ostane menej peňazí.

Nezmeškajte spustenie Zelenej podnikom

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme vám vhodné riešenie, preveríme, či a na akú výšku dotácie máte nárok a zaradíme vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.

Dohodnúť bezplatnú konzultáciu o dotáciu na fotovoltiku » 

Uvažujete o vlastnej fotovoltike? Pomôžeme Vám začať

Naši experti s Vami skonzultujú a zhodnotia možnosti najvýhodnejšieho fotovoltického riešenia. Povieme Vám koľko môžete ušetriť, aká bude návratnosť a na akú výšku dotačnej podpory máte nárok.

Obchodné oddelenie
obchod@energovision.sk
+421 918 950 776

Nechajte nám na Vás kontakt a my sa ozveme

Vyberte o akú službu máte záujem

Meno je povinné
Email je povinný
Pole je povinné.

Niečo sa pokazilo

Ďakujeme za vašu správu. Bola odoslaná.

Podporu dostanú malé a stredné podniky aj živnostníci

Dotácie z programu Zelená podnikom môžu získať živnostníci alebo malé a stredné podniky. Tie tvoria na Slovensku 99,9 % podnikateľských subjektov. Patríte medzi ne? Uistite sa o tom v tabuľke:

Kategória
podniku
Počet
zamestnancov
(hlavné kritérium)
Ročný obrat
(vedľajšie
kritérium)
Celková ročná bilančná
suma (hodnota aktív, vedľajšie kritérium)
Mikropodnikmenej ako 10do 2 mil. € vrátanedo 2 mil. € vrátane
Malý podnik10 – 49do 10 mil. € vrátanedo 10 mil. € vrátane
Stredný podnik50 – 249do 50. mil € vrátanedo 43 mil. € vrátane

Do danej kategórie spadáte, ak spĺňate hlavné kritérium počtu zamestnancov a aspoň jedno vedľajšie kritérium. Do úvahy musíte brať údaje z účtovnej uzávierky za posledné účtovné obdobie, obrat musíte počítať bez DPH a ďalších nepriamych daní.

Žiadať budete môcť v každom regióne Slovenska a bez ohľadu na odvetvie – nebude to teda obmedzené napr. na priemysel, ako to bolo pri niektorých iných dotáciách.

SIEA rozdelí podnikom a živnostníkom minimálne 66 mil. € a odhaduje, že týmto spôsobom podporí cca 1 330 podnikov. Podať budete môcť aj viacero žiadostí na viac zariadení. Za jednu firmu však budete môcť žiadať iba o podporu pre jeden projekt, a to v max. výške 70 000 €.

Počítajte s tým, že SIEA vám preplatí max. 40 % nákladov, 60 % teda budete musieť dať z vlastných zdrojov.

Fotovoltické panely na streche firmy vďaka dotácii na fotovoltiku Zelená podnikom.
Vašu strechu budete môcť aj vďaka dotáciám na fotovoltiku využiť naplno a získať vďaka nej elektrinu zadarmo.

Dotácia na podnikanie bez zložitej byrokracie

Získať na Slovensku dotácie na podnikanie z eurofondov je podobné ako vyhrať ultramaratónsky beh cez prekážky… pre drobných podnikateľov často nedosiahnuteľné. S dotáciami na fotovoltiku (a solárne panely či iné zariadenia a opatrenia) z programu Zelená podnikom to však bude jednoduchšie.

SIEA už ohlásila, že to bude fungovať na jednoduchom princípe poukážok ako pri domácnostiach. 

Postup však bude oproti domácnostiam trošku odlišný:

 • zhotoviteľa si vyberiete sami a nebude musieť byť zapísaný v zozname, bude však musieť mať oprávnenie na podnikanie v danej oblasti či potrebné certifikáty (pre nás v Energovision samozrejmosť),
 • poukážku vydá SIEA priamo vám, ale preplatí vám ju, až keď projekt zrealizujete a uhradíte zhotoviteľovi, 
 • tak ako pri domácnostiach budete mať od vydania poukážky lehotu na zrealizovanie (pravdepodobne v mesiacoch),
 • energetický audit musí byť súčasťou žiadosti, stavebné povolenie ani projektová dokumentácia nemusí.

Okrem toho budete mať aj nejaké povinnosti, napr. zasielať každý rok údaje o množstve vyrobenej elektriny, tepla či chladu zo zariadení podporených dotáciou.

Samozrejme, presný postup sa všetci ešte len dozvieme, nemusíte si s ním však lámať hlavu. Čo sa týka fotovoltiky, vybavíme za vás celý proces od dotácií až po montáž a uvedenie do prevádzky. 

Robíme to tak už roky pri inštaláciách pre firmy i domácnosti.

Nechcete o dotáciu prísť? Dohodnite si s nami konzultáciu už teraz

Spustenie programu Zelená podnikom je podľa SIEA naplánované na jeseň 2023, prax však ukazuje, že to zrejme bude najskôr začiatkom roka 2024, resp. v prvom kvartály 2024. 

V minulosti sa často stávalo, že sa dotácia (nielen) na podnikanie vyčerpala už za pár hodín po spustení programu. 

Ak nechcete o dotáciu na fotovoltiku prísť, najlepšie bude, ak si vopred:

 • dohodnete spracovanie energetického auditu, 
 • dohodnete cenu, termín a ďalšie podmienky so zhotoviteľom (napr. s nami), 
 • pripravíte vo firme podmienky na inštaláciu, napr. odstránite prípadné prekážky na streche a pod. (poradíme vám, čo všetko bude treba spraviť).

V Energovision pre vás máme jednoduchšie riešenie:

Ak máte záujem o fotovoltiku pre firmu s dotáciou, dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme vám vhodné riešenie, preveríme, či a na akú výšku dotácie máte nárok a zaradíme vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.

Dohodnúť bezplatnú konzultáciu o dotáciu na fotovoltiku »