V zime deficit, na jar a v lete prebytky. Veľký rozvoj vlastných obnoviteľných zdrojov energie bez náležitej kapacity akumulácie vedie k navyšovaniu platieb za distribúciu. Ako ale z tejto situácie vykorčuľovať? A ako spoznať, kedy sa vám oplatí vyrobenú energiu uchovávať v batériách?

Fotovoltika nachádza čoraz väčšie využitie v domácnostiach aj firmách. Zatiaľ čo na začiatku roku 2022 sme zaznamenali na trhu fotovoltický boom, v súčasnosti sa situácia ustálila, avšak je to v súlade s očakávaním na dotačné schémy. Veľa z týchto investorov riešilo rovnakú otázku, akú možno teraz riešite Vy: Mám fotovoltiku riešiť s batériou alebo bez? Aby ste sa mohli ľahšie rozhodnúť, pripravili sme pre vás tento článok.

Nerozhodujte sa od stola

Pred stavbou vlastného zdroja solárnej energie si všetko poriadne premyslite. Prvotný obraz ponúka profil spotreby firmy v 15 minútových intervaloch. Udáva detailnejšiu informáciu o dennom vývoji spotreby a jej rozložení v čase. Analýzou posúdime technické a ekonomické ukazovatele firmy, a zohľadníme ciele a vízie, ktoré chce firma dosiahnuť.

Pri domácnostiach realizujeme energetickú analýzu z celkovej ročnej spotreby, v akom čase energiu využívate a aké domáce spotrebiče máte v tom čase napojené. Pri konzultácií zohľadníme aj možné výpadky elektrickej energie v časoch, kedy to najviac potrebujete.

Ako využívať fotovoltiku v domácnosti?

Výstup z konzultácie Vám poskytne relevantné údaje pre Vaše rozhodovanie. Ide o posúdenie technologickej stránky celého fotovoltického projektu, v ktorom máte jasne vykreslené grafy spotreby energie a predpokladanú výrobu energie z fotovoltických panelov. Ucelená návrhová analýza pozostáva aj z porovnávania prínosu optimálneho a maximálneho inštalovaného výkonu. Posudzujeme pri tom ekonomiku investície do projektu, úspory na energii a návratnosť projektu.

Technologickú štúdiu sme spracovali stovkám našich klientov, a spracujeme ju i Vám. Budete presne vedieť, ako veľký zdroj vlastnej elektrickej energie potrebujete pre chod Vašej firmy a aká je výška investície.

Zvážte možnosť financovania fotovoltiky

Dôležitou otázkou, ktorá sa rieši v rámci každého fotovoltického projektu, je úspora energie a návratnosť. Dnes majú projekty fotovoltického zariadenia priemernú návratnosť 5-7 rokov. Veľkú úlohu tu ale zohráva vývoj cien energií a tiež Vaša spotreba elektrickej energie.

Rozhodujúcim faktorom môže byť aj výška dotácie, ktorú môžete získať pre inštaláciu fotovoltickej elektrárne. V súčasnej dobe môžete investície do obnoviteľných zdrojov energie financovať hneď niekoľkými dotačnými programami.

Potrebujete pomôcť s výberom? Obráťte sa na nás

Pri samotnom projekte potom musíte zvážiť, či chcete mať fotovoltiku s batériou alebo bez. Obe možnosti majú svoje výhody a nevýhody. Niektoré dotačné programy ponúkajú financie aj na batérie k vlastným obnoviteľným zdrojom energie. Môžete tak výrazne skrátiť návratnosť Vašej investície.

Fotovoltiku využite na maximum

Asi Vás neprekvapí, že solárne panely najviac vyrábajú cez deň okolo poludnia. Pokiaľ máte dáta o Vašej spotrebe energie a zistíte, že najviac energie spotrebujete práve v tento čas, tak batériové úložisko zrejme nebudete potrebovať. Všetku vyrobenú energiu totiž rovno spotrebujete a nepotrebujete ju nikde uchovávať. Stačí Vám navrhnúť fotovoltickú elektráreň tak, aby pri jej prevádzke došlo k pokrytiu Vašej dennej spotreby.

Môže sa ale stať, že najviac elektriny vyrábate v čase, keď Vaša prevádzka nejde na maximum. Ak je to Váš prípad a nebudete mať batériu, tak vyrobenú elektrinu budete predávať do siete. Otázkou je, oplatí sa Vám to? To záleží na viacerých faktoroch.

Cena energie sa v priebehu dňa mení. Najlacnejšia energia je okolo poludnia a všeobecne, cez deň. Prečo? Kvantovú fyziku v tom nehľadajte. Je to tak z dôvodu, že ľudia sú cez deň v práci. Domácnosti teda nespotrebúvajú toľko energie, ako vo večerných hodinách.

Pokiaľ však chcete fotovoltickú elektráreň postaviť na mieste, kde nie je sieť preťažená, tak sa Vám predaj do siete môže stále vyplatiť. Naopak, zapojenie novej fotovoltiky vo frekventovanej oblasti bude sieť preťažovať. V týchto prípadoch je dobré zvážiť investíciu do batérie, kde si prebytočnú energiu uchováte a neskôr ju spotrebujete.

Fotovoltika s batériou verzus bez batérie

Fotovoltický systém s batériami Vám umožní ukladať prebytočnú energiu a využívať ju v čase, keď slnko nesvieti alebo je väčšia spotreba energie než dokážete v danej chvíli vyrobiť. To znamená, že môžete využívať vlastnú vyrobenú energiu aj v noci alebo keď je zamračené. Nie ste tak závislí na dodávateľoch elektrickej energie a ste chránení pred výpadkami elektriny. Navyše uchovávanú energiu môžete predávať v čase, keď je jej cena najvyššia.

Oproti tomu, fotovoltické zariadenie bez batérií je jednoduchšia a lacnejšia možnosť. V tomto prípade je elektrická energia vyrobená solárnymi panelmi okamžite využívaná Vašimi strojmi a inými spotrebičmi. Týmto spôsobom minimalizujete stratu energie a využívate ju v čase, keď je najviac potrebná.

Fotovoltika s batériou

Výhody:

 • nie ste toľko závislí na dodávateľoch energie
 • energetické prebytky ukladáte a nepredávate ich za nízku cenu
 • ste chránení pred výpadkami elektriny v nočných hodinách

Nevýhody:

 • počítajte s vyššou investíciou než pri bez-batériovej varianty
 • batériové úložisko musíte udržiavať v dobrom stave
 • solárne akumulátory majú nižšiu životnosť než fotovoltické panely

Fotovoltika bez batérie

Výhody:

 • nižšie investičné náklady oproti realizácií s batériovým úložiskom
 • jednoduchšia a rýchlejšia montáž celého systému
 • nižšie nároky na údržbu

Nevýhody:

 • nemôžete ukladať prebytky energie

Zoznam výhod a nevýhod oboch variant je možné aplikovať na fotovoltiku pre domácnosti i firmy.

Montáž fotovoltických panelov na rovnej streche domácnosti.
Realizácia fotovoltických panelov (hybridná fotovoltika) na rovnej streche v domácnosti.

Čo si vybrať?

Každý projekt je jedinečný. Je preto dôležité k jeho riešeniu pristupovať individuálne, aby Váš vlastný zdroj elektriny mal čo najvyššiu účinnosť. Pokiaľ napríklad zvažujete fotovoltiku pre rodinný dom, môže sa Vám investícia do batérie vyplatiť. Naopak pri väčších priemyselných objektoch Vám investície do batérií výrazne predražia celý fotovoltický projekt.

Veľký vplyv na rozhodovanie má typ prevádzky. Pre výrobné haly s viaczmennými prevádzkami je často investícia do batériového úložiska zbytočná, pretože fotovoltické zariadenie je navrhnuté tak, aby sa pokryla spotreba prevádzky. Vyrobená energia sa teda rovno spotrebuje a nevzniká veľký prebytok elektrickej energie, ktorá by sa musela ukladať.

Ak sa rozhodnete pre variantu bez batérie, tak to neznamená, že v budúcnosti nemôžete batériu zapojiť. Vývoj batérií ide dopredu a ich cena sa postupne znižuje. Preto odporúčame pri tejto voľbe počítať s možnou budúcou investíciou do batérií.

Pri rozhodovaní skúste zvážiť tieto základné otázky:

 • Akú veľkú fotovoltiku inštalovať?
 • Spotrebovávate energiu cez deň, v noci alebo kontinuálne-priebežne?
 • Potrebujete ukladať energiu v batériách alebo ju zvládnete spotrebovať?

Vaše rozhodnutie však vždy stavajte na relevantných dátach. A práve s tým Vám môžeme pomôcť. Zozbierame všetky potrebné podklady a spracujeme Vám fotovoltický projekt od prvotného návrhu, až po pripojenie elektrárne do siete.

Chcem fotovoltiku od Energovision