Dotačný projekt Zelená domácnostiam sa vracia späť. V rámci neho môžete získať pre rodinný či bytový dom alebo chatu, dotáciu na fotovoltiku až 4 025 €. Oproti predchádzajúcim kolám pribudli nejaké novinky. Nemusíte si s tým však lámať hlavu, pretože to najdôležitejšie sa nemení – dotáciu vybavíme za Vás v rámci administratívneho procesu fotovoltiky. 

Novinky

 • dotácie na fotovoltiku max. 1 725 € alebo pri spotrebe domácnosti nad 3 000 kWh ročne max. 4 025 €, 
 • pre všetky kraje vrátane Bratislavského, 
 • pre rodinné domy, bytové domy aj chaty – podľa trvalého pobytu,
 • inštalovať môžeme od 30. 10. 2023, dotáciu Vám preplatíme spätne v 1. štvrťroku 2024,
 • celý proces vybavíme za Vás – na nás sa môžete spoľahnúť.

Dotácie na fotovoltiku pre domácnosť až 4 025 EUR

Tak ako v minulých kolách programu Zelená domácnostiam, dotácie sú na solárne panely (fotovoltiku) odstupňované podľa inštalovaného výkonu. 

Základný príspevok je 500 € na každý kWp inštalovaného výkonu panelov (tj. neberie sa do úvahy výkon meniča, ale panelov). Ak Vaša domácnosť spotrebuje do 3 000 kWh elektriny ročne, príspevok môžete čerpať max. na 3 kWp (tj. 1 500 €).

Pri spotrebe nad 3 000 kWh ročne môžete získať dotáciu až na 7 kWp (tj. 3 500 €). Budete to však musieť dokladovať faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie (rok 2022).

Navyše, k príspevku môžete získať 15% bonus, ak:

 • vďaka inštalácii fotovoltického systému prestanete vykurovať tuhým palivom,
 • alebo bývate v obci v oblasti riadenia kvality ovzdušia, zoznam je dostupný na webe SHMÚ

Dôležité je podotknúť, že 15% dostanete aj v tom prípade, ak spĺňate obe podmienky.

Chcem dotáciu na fotovoltiku » 

Pre lepšiu prehľadnosť, prikladáme tabuľku.

Výška spotreby domácnosti za rok 2022Sadzba za 1 kWpSadzba za 1 kWp vrátane 15 % zvýhodneniaŠtandardný max. príspevokMax. príspevok vrátane 15 % zvýhodnenia
Spotreba do 3 000 kWh ročne500 €575 €1 500 € (max. 3 kWp)1 725 €
Spotreba nad 3 000 kWh ročne500 €575 €3 500 € (max. 7 kWp)4 025 €

O dotáciu Zelená domácnostiam môžete žiadať pre fotovoltiku s výkonom panelov až do 10,8 kWp. Dostanete však max. toľko ako na 7 kWp fotovoltiku. Nad 10,8 kWp dotáciu čerpať nemôžete.

Dotácia aj pre bytové domy

Zmeny v rámci programu dotácií Zelená domácnostiam sa dočkali aj bytové domy.

Peňažný príspevok pri bytovom dome môžete získať 500 € na každý kWp výkonu panelov, pri max. výkone 1 kWp na každý byt. Aj v tomto prípade platí limit 10,8 kWp na celý fotovoltický systém. 

S bytovým domom môžete takisto získať 15 % navyše, detaily v tabuľke:

Sadzba za 1 kWpSadzba vrátane 15 % zvýhodneniaŠtandardný max. príspevok
Výšky príspevkov na fotovoltiku pre bytové domy500 €575 €/kWmax. 1 kW na byt

Budete potrebovať 50 % ceny

Z dotácie môžete financovať max. 50 % obstarávacej ceny zariadenia ako funkčného celku. Počítajte teda s tým, že zvyšných 50 % si zaplatíte Vy. 

Čo znamená cena za funkčný celok? 

Je to cena za všetky komponenty fotovoltického systému (panely, meniče, batérie…) vrátane materiálu, montáže, revízie a ďalších úkonov, ktoré sú nevyhnutné, aby mohol byť systém spustený do prevádzky. Väčšinou sa stretnete s pojmom fotovotické zariadenie na kľúč, v rámci ktorého je celý proces v našej réžií, vrátate administratívnych úkonov spojených i so získaním dotácie, či komunikácie s distribučnou spoločnosťou a inými inštitúciami, ak je to potrebné.

Fotovoltické panely a meniče musia byť zapísané v zozname zariadení Zelená domácnostiam a musí Vám ich inštalovať oprávnený zhotoviteľ. My, v spoločnosti energovision, tieto podmienky máme splnené. 

Ponúkame možnosť financovania s podporou Tatra banky a ich Úver #premodruplanetu.

Inštalujeme výlučne preverené komponenty s dlhodobou životnosťou a vynikajúcou servisovateľnosťou. Používame fotovoltické panely značky qcells, na ktoré Vám poskytneme 12-ročnú záruku + záruku na (ne)pokles výkonu, ktorý počas 25 rokov neklesne pod 86 %. 

Meniče používame značky Huawei so zárukou 10 rokov a značky GoodWe so zárukou 5 rokov a s možnosťou predĺženia o 5, 10 či 15 rokov.

K fotovoltickému zariadeniu na kľúč ponúkame nadštandardné služby zdarma:

 • zrealizujeme obhliadku strechy, vďaka ktorej navrhneme fotovoltiku na mieru,
 • zvýšime záruka na celé dielo,
 • poskytneme dve servisné prehliadky,
 • monitoring Vášho fotovoltického zariadenia, naučíme Vás používať aplikáciu,
 • a technická podpora, kedykoľvek.

Fotovoltiku vám môžeme v súlade s podmienkami Zelená domácnostiam nainštalovať už od 30. 10., dotáciu preplatia spätne od januára 2024.

Dotácie na zelenú domácnosť pre Bratislavský kraj

Projekt má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra. Celkovo na to SIEA vyčlenila financie z európskych a štátnych zdrojov vo výške 151,6 miliónov eur, ktoré bude možné využiť do roku 2029. Z toho je 58,1 mil. EUR určených pre domácnosti v Bratislavskom kraji, ktoré predtým čerpať nemohli.

Dotácie zo Zelená domácnostiam aj pre Bratislavský kraj.

Chcem dotáciu na fotovoltiku » 

Harmonogram programu Zelená domácnostiam

1. fáza harmonogramu projektu Zelená domácnostiam odštartovala 30. 10. 2023, kedy SIEA zverejnila podmienky podpory. 

Najdôležitejšia informácia pre Vás je, že zariadenie Vám môžeme v súlade s podmienkami programu nainštalovať už teraz.

Žiadosť o poukážku Zelená domácnostiam podáme hneď, ako to SIEA umožní. Oficiálne to má byť v 1. štvrťroku 2024. SIEA vtedy nasadí nový informačný systém, ktorý bude aktivovať a preplácať poukážky nám – zhotoviteľom.

Ako získať dotáciu na fotovoltiku s nami?

 1. Vyplňte nám kontaktný formulár.
 2. Na základe získaných údajov Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.
 3. Ak budete s cenou súhlasiť, podáme žiadosť distribučnej spoločnosti a vyriešime všetky administratívne úkony.
 4. Pripravíme dokumentáciu potrebnú pre uznanie dotácie.
 5. Fotovoltiku nainštalujeme a hneď ako sa spustí Zelená domácnostiam, zašleme žiadosť o poukážku.
 6. Za inštaláciu zaplatíte plnú cenu a akonáhle nám SIEA dotáciu preplatí, príslušnú časť Vám vrátime.

Chcem fotovoltiku od energovision